Zobrazit minimální záznam

Geolocation in Internet using network topologies

dc.contributor.advisorKomosný, Dancs
dc.contributor.authorDvořák, Filipcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:04:43Z
dc.date.available2018-10-21T17:04:43Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationDVOŘÁK, F. Využití znalosti topologie páteřních sítí pro určování fyzické polohy stanic v síti Internet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other52090cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8952
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o moderních geolokačních metodách a popisuje základní principy jejich činnosti. Práce je rozdělena na 2 části – teoretickou a praktickou. První část je věnována teoretickému popisu těchto metod a objasnění základních pojmů a mechanismů využívaných při určování fyzické polohy stanice na základě její IP adresy. Obsáhlejší druhá část práce se zabývá popisem realizace algoritmu metody Octant v programovacím jazyce Java a jeho nasazení v experimentální síti PlanetLab. Důležitým předpokladem je i vytvoření tzv. množiny referenčních bodů a cílů, které jsou nutné pro otestování celého algoritmu metody Octant. Dosažené výsledky v přesnosti odhadu polohy cílů metodou Octant a jejich porovnání s výsledky aktivních metod CBG, SOI a pasivní metody GeoIP jsou uvedeny na konci této práce.cs
dc.description.abstractThe thesis discusses about modern geolocation methods and it describes the basic principles of their work. The work is divided into 2 parts - the theoretical one and the practical one. The first part of the thesis is focused on the description of these methods and on the explanation of its basic concepts which are used for determining of the physical position of the station according to its IP address. The second more extensive part of the work focuses on the description of the realization of algorithm in the Octant method in the programming language of Java and its use in the experimental net of PlanetLab. One important thing is to create a set of reference points and targets, which are necessary for the testing of the whole algorithm of the Octant Method. The results of estimated accuracy of target location obtained by the Octant method and their comparison with the results obtained by active methods of CBG, SOI and with the passive method of GeoIP are listed at the end of this work.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectIP geolokacecs
dc.subjectOctantcs
dc.subjectCBGcs
dc.subjectSOIcs
dc.subjectGeoIPcs
dc.subjectzpožděnícs
dc.subjectICMPcs
dc.subjectPlanetLabcs
dc.subjectIP Geolocationen
dc.subjectOctanten
dc.subjectCBGen
dc.subjectSOIen
dc.subjectGeoIPen
dc.subjectdelayen
dc.subjectICMPen
dc.subjectPlanetLaben
dc.titleVyužití znalosti topologie páteřních sítí pro určování fyzické polohy stanic v síti Internetcs
dc.title.alternativeGeolocation in Internet using network topologiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-06cs
dcterms.modified2012-06-07-18:20:09cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid52090en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.10.21 20:27:06en
sync.item.modts2018.10.21 14:15:52en
dc.contributor.refereeVerner, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam