Show simple item record

Optimalization of Audio Reproduction Chain for Hearing Tests

dc.contributor.advisorKratochvíl, Tomášcs
dc.contributor.authorHalaš, Rostislavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:39:33Z
dc.date.available2018-10-21T17:39:33Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationHALAŠ, R. Optimalizace reprodukčního řetězce pro poslechové testy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21999cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/8966
dc.description.abstractTato práce popisuje základní kroky vedoucí k řešení problému s neuspokojivou reprodukcí nahrávek zvuků, vznikajících při provozu automobilu, v poslechové místnosti hlukové zkušebny firmy Škoda Auto a.s.. Nejprve jsou přehledně shrnuty základní technické parametry jednotlivých prvků reprodukčního systému. Dále jsou stručně vysvětleny základní pojmy akustiky prostoru, rozložení zvukového pole v ohraničeném prostoru. Na základě teoretických vztahů jsou vypočítány módy kvádru s rozměry poslechové místnosti hlukové zkušebny. Poté je použit program pro výpočet přenosové charakteristiky, s jehož pomocí jsou simulovány jak různé idealizace prostoru (rozměry místnosti, absorpční koeficienty jednotlivých ploch...), tak i poslechová místa. Teoretické odsimulované výsledky jsou porovnávány s výsledky získanými měřením. Na základě těchto měření je posouzena kvalita akustických úprav poslechové místnosti. V dalších kapitolách je shrnut průběh optimalizace reprodukčního řetězce a nastavení programu Automotive Sound Quality. Na závěr jsou zhodnoceny dosažené výsledky a navrženy další kroky navazující na tuto práci.cs
dc.description.abstractThis project describes basic steps leading to the solution of a problem associated with a poor quality of played recordings in the listening room of the Škoda Auto co. . Firstly, the main technical parameters of the reproduction chain elements are resumed. Secondly, the basics of the room acoustics, such as the distribution of the sound field in a bordered space, are explained. On the basis of theoretical relations, the main modes of a cubic room are calculated. Then, software for acoustic response computing is used to simulate various options of both room idealization (room size, absorption coefficient, etc.) and listening point location. Simulations are compared with results gained by measurement. On the basis of this measurement, the quality of acoustics of the listening room is evaluated. In next chapters, the process of the optimalization of the audio chain and setup of the Automotive Sound Quality software are summarized. To conclude, the results are assessed and further steps based on the project are proposed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectposlechový testcs
dc.subjectreprodukční řetězeccs
dc.subjectnahrávkacs
dc.subjectAutomotive Sound Qualitycs
dc.subjectakustika prostorucs
dc.subjectnahrávací hlavacs
dc.subjectodezvacs
dc.subjectdifúzní zvukové polecs
dc.subjecthearing testen
dc.subjectreproduction chainen
dc.subjectrecorden
dc.subjectAutomotive Sound Qualityen
dc.subjectroom acousticsen
dc.subjectartificial headen
dc.subjectresponseen
dc.subjectdiffuse sound fielden
dc.titleOptimalizace reprodukčního řetězce pro poslechové testycs
dc.title.alternativeOptimalization of Audio Reproduction Chain for Hearing Testsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-15cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:10cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid21999en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 14:17:45en
sync.item.modts2019.05.18 02:56:39en
dc.contributor.refereeSchimmel, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record