Show simple item record

Network Infrastructure Design in the Building of Labour Office in Prostejov

dc.contributor.advisorOndrák, Viktorcs
dc.contributor.authorSlunský, Tomášcs
dc.date.accessioned2014-12-19T13:21:16Z
dc.date.available2014-12-19T13:21:16Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationSLUNSKÝ, T. Návrh síťové infrastruktury na úřadu práce v Prostějově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other49391cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9033
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na problematiku síťové infrastruktury a jejího návrhu v oblasti státní správy, kdy podrobně analyzuje současný stav prostředí ve zvolené organizaci, ze kterého následně vyplývají požadavky a potřeby pro navrhovanou síťovou infrastrukturu. Na základě této analýzy je provedena úvaha nad možností realizace síťové infrastruktury v daném prostředí, spočívající ve výběru vhodné technologie a navržení struktury počítačové sítě, včetně implementace tohoto řešení v předmětné organizaci a popisu zdrojů jeho financování.cs
dc.description.abstractThe thesis concentrates on the network infrastructure problems , its proposal in the civil service area and analyses in detail the present condition of surroundings in the chosen organisation which requirements and needs for the suggested network infrastructure result from subsequently . On the base of the analysis it considers the posibility of realising the network infrastructure which consists in the choice of the suitable technology and the proposal of the computer network structure , including the implementation the solution in the given organisation and the specification of the financing resources.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectÚřad prácecs
dc.subjectpočítačová síťcs
dc.subjectuživatelcs
dc.subjectpřepínačcs
dc.subjectsměrovačcs
dc.subjectserver.cs
dc.subjectBuilding of labour officeen
dc.subjectcomputer networken
dc.subjectuseren
dc.subjectswitchen
dc.subjectrouteren
dc.subjectserver.en
dc.titleNávrh síťové infrastruktury na úřadu práce v Prostějověcs
dc.title.alternativeNetwork Infrastructure Design in the Building of Labour Office in Prostejoven
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-01-31cs
dcterms.extent1.58 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2012-02-07-10:46:14cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid49391en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 20:28:44en
sync.item.modts2020.03.30 19:34:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKoutný, Vladimírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (člen) doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record