Show simple item record

Data centre project - structured cabling

dc.contributor.advisorFilka, Miloslavcs
dc.contributor.authorHejtmánek, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:52:57Z
dc.date.available2019-04-04T03:52:57Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationHEJTMÁNEK, O. Projekt datového centra - strukturovaná kabeláž [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other52079cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9056
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá rozborem kabeláže a kabelážních systémů v datových centrech a následným projektováním. Část práce se věnuje měření parametrů metalických kabelů používaných v datových centrech při působícím rušení. První část práce je zaměřena na rozbor struktury datového centra a kabeláže v něm využívané. Struktura datového centra vychází z modelu TIA-942 a skládá se ze vstupní místnosti, hlavní distribuční oblasti MDA, horizontální distribuční oblasti HDA, zóny distribuční oblasti ZDA a zařízení distribuční oblasti EDA. Kabeláž dělíme na páteřní a horizontální a využíváme standardní i předkonektorované kabeláže. V následující části jsou rozebrány výsledky měření strukturované metalické kabeláže při působícím rušení. Jednalo se o kabely typu UTP, FTP a S/FTP. Měření probíhalo v rozvodně el. proudu a laboratoři elektromagnetické kompatibility. Poslední část této práce se zabývá samotným návrhem strukturované kabeláže pro datové centrum. V prvním návrhu využíváme standardních instalací, ve druhém předkonektorované kabeláže. Pro oba typy instalace je zpracován výkaz výměr a vypracovány CAPEX náklady. Práce je také doplněna výkresy návrhu DC a výkresy s obsazením jednotlivých racků.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis is concerned with analysis of cabling and cabling systems in data center and with their projection as follows. The part of the work is aimed at the measurement parameters of metal cables which are used in data center with noise. The first part is focused on analyzing the structure of the data center and cabling used in it. The structure of the data center is based on the TIA-942 and consists of an entrance room, main distribution area MDA, horizontal distribution area HDA , zone distribution area ZDA and the equipment distribution area EDA. Divided into backbone cabling and horizontal cabling and use standard and pre-terminated cabling. The measurement results of structured metal cabling with noise are discussed in the next part. There were used these types of cables UTP, FTP and S/FTP. The measurement was performed in the electricity substation and in the laboratory of electromagnetic compatibility. The third part of this work deals with the actual design of structured cabling for the data center. In the first design we use the standard installation, the second preterminated cabling. For both types of installation cost statement is processed (CAPEX). Thesis is also completed with DC design drawings and rack drawings.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDatové centrumcs
dc.subjectmetalická kabelážcs
dc.subjectoptická kabelážcs
dc.subjectMPOcs
dc.subjectMRJ-21cs
dc.subjectUTPcs
dc.subjectFTPcs
dc.subjectS/FTPcs
dc.subjectpředkonektorovaný systémcs
dc.subjectstandardní instalace.cs
dc.subjectThe data centeren
dc.subjectmetallic cablesen
dc.subjectoptical cablesen
dc.subjectMPOen
dc.subjectMRJ-21en
dc.subjectUTPen
dc.subjectFTPen
dc.subjectS/FTPen
dc.subjectpre-terminated systemen
dc.subjectstandard installation.en
dc.titleProjekt datového centra - strukturovaná kabelážcs
dc.title.alternativeData centre project - structured cablingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-06cs
dcterms.modified2012-06-07-18:20:11cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid52079en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:40:06en
sync.item.modts2019.05.18 12:18:26en
dc.contributor.refereeDostál, Ottocs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record