Show simple item record

Laboratory exercises in OPNET environmentfor Communication technolgies course

dc.contributor.advisorJeřábek, Jancs
dc.contributor.authorKasper, Robincs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:47:55Z
dc.date.available2018-10-21T20:47:55Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationKASPER, R. Laboratorní úlohy v prostředí OPNET pro předmět Komunikační technologie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other52069cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9101
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem laboratorních úloh pro předmět Komunikační technologie, který je zařazen do druhého ročníku bakalářského studia oboru Teleinformatika. Předmět představuje první seznámení studentů se síťovými protokoly a technologiemi, proto se práce zabývá právě základními fyzickými technologiemi, směrovacími protokoly a protokoly transportní vrstvy. Úvodní část práce je věnována teoretickým znalostem k jednotlivým úlohám. K návrhu laboratorních úloh je využito prostředí OPNET, konkrétně jeho neplacená verze IT Guru Academic Edition 9.1. První úloha je orientována na rozdíly u dvou základních transportních protokolů Transmission Control Protocol (TCP) a User Datagram Protocol (UDP). Další úloha je zaměřena na rozdíly přenosových parametrů sítě při použití bezdrátové sítě a technologie Ethernet. V třetí úloze jsou srovnávány směrovací protokoly Routing Information Protocol (RIP) a Open Shortest Path First (OSPF). Jedná se tedy o protokoly skupiny Interior Gateway Protocol (IGP), které jsou charakteristické použitím uvnitř jednoho autonomního systému. Poslední navržená úloha je zaměřena na technologie Asynchronous Transfer Mode (ATM) a Frame Relay, což jsou technologie používané převážně v sítích Wide Area Network (WAN). Ke všem navrženým úlohám byl vypracován podrobný návod pro studenty včetně doplňujících otázek a úkolů vedoucích k samostatné práci a zamyšlení. K úlohám bylo vypracováno vzorové řešení a na přiložené CD vloženy zdrojové kódy programů.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis deals with the design of laboratory exercises for the Communication Technologies course that is included in the second year of bachelor’s degree in Teleinformatics. This course represents first introduction of students with network protocols and technologies, therefore, the thesis deals with just the basic physical technologies, routing protocols and transport layer protocols. The introductory part of the thesis is devoted to theoretical knowledge to particular tasks. For the design of laboratory exercises is used OPNET environment, concretely its unpaid version IT Guru Academic Edition 9.1. The first task is focused on the differences in two basic transport protocols Transmission Control Protocol (TCP) and User Datagram Protocol (UDP). The second task is orientated on the differences in the transmission network parameters using wireless networks and Ethernet technologies. In the third task the routing protocols Routing Information Protocol (RIP) a Open Shortest Path First (OSPF) are compared. These are protocols of a group Interior Gateway Protocol (IGP) that are characterized by the usage within a single autonomous system. The last exercise is aimed at Asynchronous Transfer Mode (ATM) and Frame Relay technologies, which are technologies used mainly in networks Wide Area Network (WAN). All devised exercises are accompanied by detailed instructions for students including supplementary questions and tasks leading to individual work and reflection. The thesis includes model solutions to these four exercises and CD where are inserted all programs source codes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOPNETcs
dc.subjectIT Gurucs
dc.subjectlaboratorní úlohacs
dc.subjecttechnologiecs
dc.subjectprotokolcs
dc.subjectOPNETen
dc.subjectIT Guruen
dc.subjectlaboratory exerciseen
dc.subjecttechnologyen
dc.subjectprotocolen
dc.titleLaboratorní úlohy v prostředí OPNET pro předmět Komunikační technologiecs
dc.title.alternativeLaboratory exercises in OPNET environmentfor Communication technolgies courseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-06cs
dcterms.modified2012-06-07-18:20:12cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid52069en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:40:41en
sync.item.modts2020.03.31 16:17:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHošek, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Medvecký, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Anna Přibilová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (člen) Ing. Patrik Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Beneš, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent reagoval n obě otázky oponenta. Jsou výsledky simulací správné v porovnání s reálnými výsledky? Proč jsou hodnoty zpoždění takové, jaké jsou? Vysvětlete rozdíly ve zpoždění mezi technologiemi ATM a Frame Relay. Nebylo by vhodné sledovat i jiné vstupní parametry simulace než jen čas? Vysvětlete označení ATM toků v uvedeném grafu.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record