Show simple item record

Total usage of design dates for CNC programming of turbine casing

dc.contributor.advisorPíška, Miroslavsk
dc.contributor.authorMatejková, Monikask
dc.date.accessioned2020-06-23T23:00:50Z
dc.date.available2020-06-24cs
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationMATEJKOVÁ, M. Komplexní využití konstrukčních podkladů pro CNC programování turbínových skříní. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other32965cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9103
dc.description.abstractCieľom diplomovej práce je navrhnúť riešenie pre komplexné využitie konštrukčných podkladov pre CNC programovanie turbínových skríň. Úvodná časť práce obsahuje popis CNC programovania a CAD/CAM systémov. Nasleduje zmapovanie súčasného stavu konštrukčnej dokumentácie vytváranej na oddelení Konštrukcie a zmapovanie situácie na oddelení Technológie spoločnosti Siemens Industrial Turbomachinery, s.r.o., Brno. V ďalšej časti je uskutočnená analýza problému pri spracovaní a zdieľaní konštrukčných podkladov pre potrebu zefektívnenia procesu CNC programovania. Záverečná časť práce obsahuje zhodnotenie a závery pre realizáciu navrhovaných riešení.sk
dc.description.abstractThis thesis aims at designing a solution to the comprehensive use of construction underlying documents for the CNC programming of turbine casings. The introductory part of the thesis contains a description of the CNC programming and CAD/CAM systems. The following is mapping of the current state of the construction underlying documents, and mapping of the situation in the department of technology in Siemens Industrial Turbomachinery, s.r.o., Brno. The further section presents an analysis of the problem that arose when processing and sharing the construction underlying documents with the aim of streamlining the CNC programming process. The closing part presents the evaluation and conclusions for implementation of the proposed solutions.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectCNC programovaniesk
dc.subjectCAD/CAM systémysk
dc.subjectsmernicask
dc.subjectinštrukciask
dc.subjectštandardsk
dc.subjectkonštrukčné podkladysk
dc.subjectefektivita procesusk
dc.subjectCNC programmingen
dc.subjectCAD/CAM systemsen
dc.subjectdirectiveen
dc.subjectinstructionen
dc.subjectstandarden
dc.subjectdesign datesen
dc.subjectefficiency of the processen
dc.titleKomplexní využití konstrukčních podkladů pro CNC programování turbínových skříní.sk
dc.title.alternativeTotal usage of design dates for CNC programming of turbine casingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-24cs
dcterms.modified2010-08-31-10:45:25cs
thesis.disciplineStrojírenská technologie a průmyslový managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid32965en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:20:58en
sync.item.modts2021.11.12 15:34:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeProkop, Jaroslavsk
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. (místopředseda) doc. Dr. Ing. Josef Brychta (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Petr Navrátil (člen)cs
but.defenceDotazy: 1. Technologičnost konstrukce - obecná charakteristika a názor autorky na možnou implementaci do konstrukční a technologické přípravy výroby. 2. Unifikace technologických prvků - obecná charakteristika a možná konkretizace u řešené turbínové skříně. 3. Jakým způsobem se může posoudit technologičnost konstrukce v uvedeném systému? 4. Jaká je cílová skupina lidí, kterých se tento problém týká? 5. Jaká je funkce specializovaného pracovníka? 6. Jaký software se ve firmě používá? Diplomantka seznámila komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděla otázky vedoucího, oponenta i dalších členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record