Show simple item record

Design of WDM-PON Network

dc.contributor.advisorŠifta, Radimcs
dc.contributor.authorLásko, Jancs
dc.date.accessioned2022-06-05T22:54:26Z
dc.date.available2022-06-06cs
dc.date.available2022-06-05T22:54:26Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationLÁSKO, J. Návrh sítě WDM-PON [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other52057cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9129
dc.description.abstractPráce se zaměřuje na návrh optické sítě technologií WDM-PON. Pojednává o pasivních technologiích typu APON, GPON, EPON aj. Teoretická část je zaměřena na prvky používající se v sítích WDM-PON jako jsou vysílače, přijímače a distribuční část zaměřena převážně na optická vlákna. Práce pojednává i o zajištění kvality služeb QoS a služeb Triple play. V praktické časti je práce zaměřena na návrh útlumové bilance vybrání lokality a popis jednotlivých části sítě. Dále je popsána technologie mikrotrubičkování a finanční rozvaha s návrhem cen pro koncové klienty. V závěru práce je popsána simulace optické trasy pro 96 klientů ve vzdálenosti 1- 60 km.cs
dc.description.abstractThe work is focused on the design of optical network of technologies WDM-PON. The work describes passive technologies like APON, GPON, EPON etc. Theoretical part is focused on elements used in WDM-PON networks like transmitters, receivers. Distributional part is focused on optical fibers. The work also describes the quality of service QoS and Triple play. Practical part is focused on attenuation balance, choice of locality and description of individual parts of optical network. It is further described the technology of microtubing and financial analysis. In end of the work there is a simulation of optical network for 96 clients in the distance of 1 60 km described.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectWDM-PONcs
dc.subjectnávrh sítěcs
dc.subjectvlákno G.652 – G.657cs
dc.subjectLG-Ericssoncs
dc.subjectOptSimcs
dc.subjectAPONcs
dc.subjectGPONcs
dc.subjectGEPONcs
dc.subjectútlumová bilance.cs
dc.subjectWDM-PONen
dc.subjectnetwork designen
dc.subjectfiber G.652 - G.657en
dc.subjectLG-Ericsson OptSimen
dc.subjectAPONen
dc.subjectGPONen
dc.subjectGEPONen
dc.subjectattenuation balance.en
dc.titleNávrh sítě WDM-PONcs
dc.title.alternativeDesign of WDM-PON Networken
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-06cs
dcterms.modified2012-06-07-18:20:13cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid52057en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.06 00:54:26en
sync.item.modts2022.06.06 00:12:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMünster, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Reichert (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mlýnek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šporik (člen)cs
but.defenceUveďte standardy pro VOIP a jejich požadavky. G.711, G.729, Uveďte typické hodnoty útlumu PLC rozbočovače s dělením 1:64 a 1:128. Hodnoty jsou 23,5 dB a 21,0 dB. Proč je tak malý útlum AWG? Způsob výroby.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record