Show simple item record

Study of the factors that influence setting time during current measurement.

dc.contributor.advisorBěťák, Petrcs
dc.contributor.authorJežík, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:21:23Z
dc.date.available2019-05-17T14:21:23Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationJEŽÍK, J. Studium faktorů ovlivňujících dobu ustálení elektrického proudu při měření malých proudů tranzistorem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other22412cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/913
dc.description.abstractTato práce se zabývá vlivem dielektrické relaxace na dobu ustálení velmi malého stejnosměrného proudu po připojení měřicího napětí velikosti až 600 V. Jsou diskutovány různé relaxační děje probíhající v dielektrických materiálech vystavených působení elektrického pole. Pomocí metody dielektrické relaxační spektroskopie ve frekvenční i časové oblasti jsou vyhodnoceny vlastnosti tří základních materiálů desek plošných spojů za účelem navržení toho nejvhodnějšího pro konstrukci vysokorychlostního testeru UNISPOT S40 ACCEL.cs
dc.description.abstractThis study is engaged in the effect of dielectric relaxation on very small direct current setting time after applying voltage of 600 V. Several relaxation phenomenons in dielectric materials stressed by electric field are discussed. Characteristics of three substrates of PCBs are evaluated by using time and frequency domain dielectric relaxation spectroscopy in order to find an optimal material for high speed tester UNISPOT S40 ACCEL construction.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDielektrická relaxacecs
dc.subjectdielektrická relaxační spektroskopiecs
dc.subjectrelaxační doba dielektrikacs
dc.subjectparazitní kapacitacs
dc.subjectabsorpční proudcs
dc.subjectDielectric relaxationen
dc.subjectdielectric relaxation spectroscopyen
dc.subjectdielectric relaxation timeen
dc.subjectparasitic capacityen
dc.subjectabsorption currenten
dc.titleStudium faktorů ovlivňujících dobu ustálení elektrického proudu při měření malých proudů tranzistoremcs
dc.title.alternativeStudy of the factors that influence setting time during current measurement.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-11cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:15cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid22412en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:05:58en
sync.item.modts2020.03.31 04:13:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMacháň, Ladislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. František Vaníček, CSc. (předseda) doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kubelka (člen) doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D. (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil zkušební komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky komise. Otázky u obhajoby: 1.) Jak předpokládáte, že by se změnily naměřené výsledky, pokud by jste měl k dispozici kvalitnější měřící vybavení? 2.) Znáte nějaký materiál, který by byl pro konstrukci měřící desky nejvhodnější (bez ohledu na jeho dostupnost)? 3.) Na jakém přístroji jste měřil průběhy v časové oblasti?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record