Show simple item record

Effect cyclic heat treatment on structure of TiAl alloy

dc.contributor.advisorPetrenec, Martincs
dc.contributor.authorVraspírová, Evacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:05:57Z
dc.date.available2019-04-03T22:05:57Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationVRASPÍROVÁ, E. Vliv cyklického tepelného zpracování na strukturu slitiny TiAl [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other57763cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9147
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zjemněním lité struktury slitiny gama-TiAl–2Nb pomocí cyklického tepelného zpracování a analýzou mechanismu zjemnění. Vývoj struktury po aplikovaných teplotních cyklech byl sledován světelnou, laserovou a elektronovou mikroskopií a pomocí zkoušky mikrotvrdosti. Aplikací pěti teplotních cyklů, během nichž opakovaně probíhaly dvě fázové transformace (eutektoidní a alfa-překrystalizační reakce), byla zjemněna původní hrubá kolumnární litá struktura o středním průměru zrna 512 mikrometrů na jemnozrnnou plně lamelární strukturu fází gama a alfa2 se středním průměrem zrna 229 mikrometrů. Tloušťka lamel fáze gama se nezměnila, zatímco tloušťka lamel fáze alfa2 zaznamenala výrazný pokles, až na 78 nm. Zjemnění lamel fáze alfa2 mělo za následek zvýšení mikrotvrdosti zrn o 20 %. Překrystalizovaná litá struktura v důsledku cyklického tepelného zpracování i mechanismus vedoucí ke zjemnění struktury byly srovnány s literárními údaji a diskutovány s cílem navrhnout ještě vhodnější postup zjemňujícího tepelného zpracování litých slitin TiAl.cs
dc.description.abstractThe subject of this master thesis is focused to the refining of the cast structure of gamma-TiAl–2Nb alloy using cyclic heat treatment and to the analysis of the grain refining mechanism. Structure evolution after applied cycles of heat treatment was characterized using light, laser and electron microscopy and using microhardness tests. Application of five heat treatment cycles during which two phase transformations (eutectoid and alpha-recrystallization reactions) repeatedly took place resulted in refining of the cast columnar structure having the mean grain size 512 microns to fully lamellar structure containing gamma and alpha2 phases having the mean grain size 229 microns. Lamellae thickness of gamma was not changed while the thickness of alpha2 phase decreased, up to 78 nm. Refining of alpha2 phase resulted in the increase of the microhardness by 20 %. The recrystallized cast structure obtained by cyclic heat treatment and the knowledge on the mechanisms of the refining the structure were compared with the literature data and were discussed in order to propose more efficient procedure for refining thermal treatment of cast TiAl alloys.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSlitina TiAl-2Nbcs
dc.subjectplně lamelární strukturacs
dc.subjectcyklické tepelné zpracovánícs
dc.subjectzjemnění lité strukturycs
dc.subjectdiskontuální zhrubnutícs
dc.subjectmikrotvrdostcs
dc.subjectTiAl-2Nb alloyen
dc.subjectfully lamellar structureen
dc.subjectcyclic heat treatmenten
dc.subjectrefining cast structureen
dc.subjectdiscontinuous coarseningen
dc.subjectmicrohardnessen
dc.titleVliv cyklického tepelného zpracování na strukturu slitiny TiAlcs
dc.title.alternativeEffect cyclic heat treatment on structure of TiAl alloyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-12cs
dcterms.modified2012-06-25-14:58:26cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid57763en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 06:15:06en
sync.item.modts2020.03.31 02:02:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNěmec, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (člen) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (člen) prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record