Show simple item record

The assesment of chloramphenicol residues in biological material, water and feed by GC/MS

dc.contributor.advisorRejtharová, Martinacs
dc.contributor.authorLukačková, Dagmarcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:12Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:12Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationLUKAČKOVÁ, D. Stanovení reziduí chloramfenikolu v biologickém materiálu, vodě a krmivech metodou GC/MS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other19094cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9157
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje problematice výskytu a stanovení reziduí chloramfenikolu v biologickém materiálu. Teoretická část je literární rešerší shrnující informace o veterinárních léčivech, jejichž použití je u potravinových zvířat zakázáno a dále shrnuje platné legislativních požadavky týkající se výskytu těchto látek v potravinách a potravinářských surovinách živočišného původu. V experimentální části pak bylo provedeno porovnání stávajících analytických metod používaných pro stanovení reziduí chloramfenikolu v různých biologických materiálech, které jsou vesměs založeny na čištění extraktu metodou extrakce tuhou fází, s novými postupy přípravy vzorku pomocí kolonek, ve kterých funkci sorbentu plní molekulárně otištěné polymery (Molecularly Imprinted Polymers - MIP).cs
dc.description.abstractThis diploma thesis addresses the presence and determination of chloramphenicol residues in biological materials. The theoretical part presents the literature retrieval containing information about veterinary medicaments with the banned use in food producing animals and also the sum of the legislative requirements concerning the presence of these substances in foodproducts and raw food materials of animal origin. The comparison was carried out between the existing analytical methods used for the determination of chloramphenicol residues in different biological materials, which are altogether based on the solid phase extraction for the extract cleaning and the new procedures for sample preparations using columns where the sorbent performs on the molecularly imprinted polymers principle.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectchloramfenikolcs
dc.subjectGCcs
dc.subjectMScs
dc.subjectSPEcs
dc.subjectMIPcs
dc.subjectchloramphenicolen
dc.subjectGCen
dc.subjectMSen
dc.subjectSPEen
dc.subjectMIPen
dc.titleStanovení reziduí chloramfenikolu v biologickém materiálu, vodě a krmivech metodou GC/MScs
dc.title.alternativeThe assesment of chloramphenicol residues in biological material, water and feed by GC/MSen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-11cs
dcterms.modified2009-06-11-16:30:13cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid19094en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:08:12en
sync.item.modts2021.11.12 11:42:18en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeŠalplachta, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Rosenberg, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: doc. Márová: Použité tištěné polymery byly komerčně dodávané a opravdu tak vysoce selektivní? Jaká je jejich cenová relace? doc. Rosenberg: Jak přesně koresponduje název práce s její náplní?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record