Show simple item record

Techniques of time-domain analysis of interconnects.

dc.contributor.advisorBrančík, Lubomírcs
dc.contributor.authorLábsky, Balázscs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:40:23Z
dc.date.available2018-10-21T20:40:23Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationLÁBSKY, B. Metody analýzy přenosových struktur v časové oblasti. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21937cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9221
dc.description.abstractPráce se zabývá metodami analýzy přenosových struktur v časové oblasti. Po prostudování základní problematiky jsou navrženy způsoby modelování a simulace jednoduchých přenosových struktur v elektrotechnice. Při analýze přechodných jevů mohou být využitý dvě základní metody: metoda stavových proměnných a metoda FDTD (Finite - Difference Time - Domain). FDTD metoda může být užívaná pro řešení parciálních diferenciálních rovnic v časové oblasti, například pro řešení rovnic přenosových vedení. Táto metoda je velmi účinná a podává uspokojivé výsledky v případě lineárních i nelineárních vedení s jediným "živým" vodičem. Metoda může být snadno naprogramována v Matlabu.cs
dc.description.abstractThis work deals with techniques of time-domain analysis of interconnects. After a studying crucial issue of time-domain analysis of interconnects methods of modeling and simulation simple interconnects in electrotechnics are described. For transient effect analysis two elementary methods can be used: the state variable method and the FDTD (Finite - Difference Time - Domain) method. The FDTD method can be used to solve partial differential equations in time domain, for instance equations of transmission lines. The method is very effective and delivers satisfactory results in case of linear and non-linear lines with a single “live” conductor. The method can be easily programmed in Matlab.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPřenosová strukturacs
dc.subjectpřenosová vedenícs
dc.subjectmetoda stavových proměnnýchcs
dc.subjectmetoda konečných diferencícs
dc.subjectmetoda FDTDcs
dc.subjectWendroffova metoda.cs
dc.subjectInterconnecten
dc.subjecttransmission linesen
dc.subjectstate variable methoden
dc.subjectfinite difference methoden
dc.subjectmethod FDTD (Finite - Difference Time - Domain)en
dc.subjectWendroff method.en
dc.titleMetody analýzy přenosových struktur v časové oblasti.cs
dc.title.alternativeTechniques of time-domain analysis of interconnects.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-08cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:33cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid21937en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:34:30en
sync.item.modts2019.05.18 06:39:35en
dc.contributor.refereePetržela, Jiřícs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record