Show simple item record

Identification of probiotic Bifidobacterium strains in dairy products

dc.contributor.advisorŠpanová, Alenask
dc.contributor.authorZovčáková, Monikask
dc.date.accessioned2018-10-21T16:34:09Z
dc.date.available2018-10-21T16:34:09Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationZOVČÁKOVÁ, M. Identifikace probiotických bakterií ve farmakách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other24585cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/923
dc.description.abstractLaktobacily sú dominantnými baktériami vaginálnej flóry. Probiotiká obsahujúce laktobacily sa využívajú pri liečbe a prevencii bakteriálnych urogenitálnych infekcií. Táto práca je zameraná na identifikáciu a druhovú špecifikáciu probiotických bakterií v 5 rôznych vaginálnych tabletách pomocou molekulárne-biologických metód. Celková DNA izolovaná z komlexných matríc vaginálnych tabliet bola použitá na amplifikáciu polymerázovou reťazovou reakciou. DNA bola izolovaná z hrubých lyzátov buniek pomocou magnetických častíc P(HEMA-co-GMA) a metódou fenolovej extrakcie. Identifikácia druhov probiotických baktérií bola overená pomocou rodovo špecifickej a druhovo špecifických PCR. Výsledky identifikácie baktérií získané pomocou PCR boli porovnané s údajmi uvedenými výrobcami. Baktérie rodu Lactobacillus boli preukázané u všetkých tabliet, zatiaľčo identifikácia druhov bola v zhode iba u jednej tablety.sk
dc.description.abstractLactobacilli are dominant bacteria of the vaginal flora. Lactobacillus-containing probiotics products are used for the treatement and profylaxis of bacterial urogenital infections. This work is focused on DNA identification and species identification of probiotic bacteria in 5 different vaginal tablets using molecular-genetic methods. Total DNA isolated from complex matrix of vaginal tablets was used for amplification in polymerase chain reaction. DNA was isolated from crude cell lysates by magnetic particles P(HEMA-co-GMA) and by method of phenol extraction. Identification of species of probiotic bacteria was verified using genus-specific and species-specific PCRs. Results of bacterial identification obtained by PCR were compared with declared specification given by producers. Bacteria of genus Lactobacillus were proved in all tablets whereus species identification was in accordance with the stated composition in 1 tablet only.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVaginálne tabletysk
dc.subjectprobiotikásk
dc.subjectizolácia DNAsk
dc.subjectmagnetické časticesk
dc.subjectidentifikáciask
dc.subjectPCRsk
dc.subjectVaginal tabletsen
dc.subjectprobioticsen
dc.subjectDNA isolationen
dc.subjectmagnetic microspheresen
dc.subjectidentificationen
dc.subjectPCRen
dc.titleIdentifikace probiotických bakterií ve farmakáchsk
dc.title.alternativeIdentification of probiotic Bifidobacterium strains in dairy productsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-08cs
dcterms.modified2010-07-12-11:45:10cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid24585en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:30:43en
sync.item.modts2020.03.31 14:58:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeHorák, Danielsk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Rosenberg, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Rosenberg: Složení různých tablet bylo testováno? prof. Šimko: Kolik šarží bylo testováno ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record