Show simple item record

Simulation of DVB-T transmission chain in the MATLAB environment

dc.contributor.advisorŠtukavec, Radimcs
dc.contributor.authorObruča, Martincs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:10:57Z
dc.date.available2019-04-03T22:10:57Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationOBRUČA, M. Simulace přenosu DVB-T v prostředí MATLAB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21945cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9261
dc.description.abstractTato práce se zabývá aplikací vyvinutou v prostředí Matlab za účelem simulace kanálového kodéru a dekodéru systému DVB-T. První část práce obsahuje popis systému terestriální digitální televize a porovnání s analogovou televizí. V práci je blíže rozebrán princip kanálového kódování a modulace OFDM používaných ve standardu DVB-T. V druhé části práce je popsán program vytvořený v programovacím prostředí Matlab. Ten simuluje přenos dat systému DVB-T. V poslední části jsou prezentovány výsledky simulací přenosu obdržené pomocí vytvořené aplikace. Jedná se o závislosti chybovosti BER na poměru S/N při různých nastaveních parametrů kodéru. Dále je pak stanovena dosažitelná rychlost užitečného bitového toku v závislosti na jednotlivých nastaveních. Všechny získané hodnoty jsou graficky znázorněny.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with Matlab application developed for simulation of the DVB-T channel coder and decoder. The first part of this thesis includes description of terrestrial digital video broadcasting system and comparison with analogue television. Channel coding and OFDM modulation, used in the DVB-T standard, is described in detail. Application developed in the Matlab environment is described in the second part. The application simulates data transfer of the DVB-T system. Results of the simulated transmission, using developed application are presented in the last part. Namely dependence of the BER on the S/N ratio, using various coder settings, was examined. Maximal possible data rate was determined for these various setting. All obtained values are graphically represented.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDVB-T Kanálové kódování Reed Solomonův kód Konvoluční kód Bitová chybovost (BER)cs
dc.subjectDVB-T Channel coding Reed Solomon code Convolution code Bit error rate (BER)en
dc.titleSimulace přenosu DVB-T v prostředí MATLABcs
dc.title.alternativeSimulation of DVB-T transmission chain in the MATLAB environmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-09cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:33cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid21945en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:42:56en
sync.item.modts2020.03.31 19:56:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKratochvíl, Tomášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Svačina, CSc. (předseda) prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Prokopec, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Krajčušková, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Josef Punčochář (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record