Show simple item record

Toolbox for the cooperation of MATLAB and external simulation programs

dc.contributor.advisorOliva, Lukášcs
dc.contributor.authorMoravec, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:25:28Z
dc.date.available2019-05-17T03:25:28Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationMORAVEC, P. Toolbox pro spolupráci MATLABu s externími simulačními programy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21943cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9262
dc.description.abstractV diplomové práci je popsáno skriptovací rozhraní dvou programů CST a HFSS pro vlnovou analýzu elektromagnetických struktur. Práce je zaměřena především na možnosti ovládání těchto programu přes skriptovací jazyky a systémové rozhraní operačního systému Microsoft Windows. Popisuje postup propojení programů s MATLABem a ukazuje ho na komentovaných skriptech pro úplnou analýzu vybraného problému, import a zpracování výsledku v MATLABu. Dále jsou navrženy a implementovány funkce tvořící propojovací vrstvu mezi MATLABem a simulačními programy. Vrstva umožňuje úplné ovládání simulačních programů publikované v dostupné dokumentaci k programům. Vrstva je podrobně popsána v referenční příručce a je využita k optimalizaci modelu planární antény metodami Particle swarm optimization (PSO). Dále je prezentováno další využití vrstvy pro porovnatelné srovnání implementací globálních optimalizačních metod – SOMA a Diferenciální evoluce včetně návrhu postupu pro porovnání výkonnosti optimalizačních algoritmů na jednoduchých elektromagnetických modelech.cs
dc.description.abstractIn this Master's thesis scripting interface of two programs CST Microwave studio and Ansoft HFSS for the purpose of analysis of electromagnetic structures is described. The work is focuses control of these programs with help of scripting languages and system's interface of MS Windows XP. Next the process of connecting programs with MATLAB is shown on commented scripts together with an example of complete analysis of a chosen problem, and the import and export of results results in MATLAB. Further the functions which form programming interface between MATLAB and simulation programs are designed and implemented. The interconnection layer makes the complete control of simulating programs possible using the function description published in the official documentation of used simulation programs. The layer is described in reference manual in detail and it is used for optimization with use of Particle swarm optimalization (PSO) of planar antenna model. Then there is presented another usage of the layer for an implementation of global optimization methods - SOMA and DE including suggestion of process for comparison efficiency of optimization algorithms on simple electromagnetic models.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCSTcs
dc.subjectHFSScs
dc.subjectMATLABcs
dc.subjectVBAcs
dc.subjectPSOcs
dc.subjectDEcs
dc.subjectSOMAcs
dc.subjectTOOLBOXcs
dc.subjectCSTen
dc.subjectHFSSen
dc.subjectMATLABen
dc.subjectVBAen
dc.subjectPSOen
dc.subjectDEen
dc.subjectSOMAen
dc.subjectTOOLBOXen
dc.titleToolbox pro spolupráci MATLABu s externími simulačními programycs
dc.title.alternativeToolbox for the cooperation of MATLAB and external simulation programsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-09cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:32cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid21943en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:09:08en
sync.item.modts2020.03.31 04:43:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeSekanina, Lukášcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (předseda) Ing. Jiří Dřínovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zbyněk Lukeš, Ph.D. (člen) prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc. (člen) Ing. Zbyněk Fedra, Ph.D. (člen) doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Oldřich Ondráček, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record