Show simple item record

Structural stability heterogeneous weldment of carbon/austenitic steels

dc.contributor.advisorForet, Rudolfcs
dc.contributor.authorHavlík, Petrcs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:10:28Z
dc.date.available2019-04-04T03:10:28Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationHAVLÍK, P. Strukturní stabilita svarového spoje uhlíková/austenitická ocel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other51467cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9291
dc.description.abstractHeterogenní svarové spoje typu ferit/austenit jsou nedílnou součástí konstrukcí energetického průmyslu. Podmínky svařováni a následné tepelné zpracování po svařování mají výrazný vliv na strukturní stabilitu těchto spoje. Struktura určuje výsledné mechanické vlastnosti, které určují životnost svarového spoje. Současně se změnami mikrostruktury v tepelně ovlivněné oblasti základního materiálu dochází k difúzi uhlíku přes svarové rozhraní. Tato práce je zaměřena na analýzu strukturní stability heterogenního svarového spoje uhlíková/austenitická ocel, která byla tvořena uhlíkovou ocelí 22K (základní materiál) a austenitickým návarem EA 395/9 s vyšším obsahem niklu. Hodnocení struktury bylo zaměřeno na strukturu svarového kovu (Böhler FOX SAS 2) a návaru, strukturu rozhraní návaru a tepelně ovlivněnou oblast základního materiálu. Metalografické hodnocení bylo provedeno na světelném mikroskopu a rastrovacím elektronovém mikroskopu vybaveném energiově a vlnově disperzní analýzou, kterými byly určeny obsahy substitučních prvků a uhlíku na rozhraní uhlíkové/austenitické oceli. Výsledky metalografické analýzy byly porovnány s měřením tvrdosti a mikrotvrdosti dle Vickerse a s výpočty za použití software Thermo-Calc a SVARY. K popisu a hodnocení stability svarového spoje byl určen průběh obsahu uhlíku na rozhraní pomoci vlnově disperzní spektroskopie. Výsledky energiově disperzní analýzy byly využity k určení typu karbidů přítomných na rozhraní uhlíkové/austenitické oceli.cs
dc.description.abstractHeterogeneous welded joints – type ferrite/austenite is inseparable part of structure for energy industry. Welding conditions and post weld heat treatment have a significant impact on the structural stability of welded joint. The structure determines resulting mechanical properties that determine lifetime of these joints. At the same time in microstructure changes in heat affected zone of the base material is diffusion of carbon through the weld interface. This work is focused on the analysis of structural stability of heterogeneous weld carbon/austenitic steel, which was formed carbon steel 22K (base material) and austenitic buttering layer EA 395/9 with a higher content of nickel. Evaluation of the structure was focused on the structure of weld metal (Böhler FOX SAS 2) and structure of the heat affected zone of base material. Metallographic evaluation was performed on the light microscope and scanning electron microscope equipped with the energy and wave dispersive analysis, which identified the contents of substitutional elements and carbon on the interface of carbon/austenitic steel. The results of metallographic analysis were compared with measurements of Vickers hardness and microhardness and calculations using Thermo-Calc software and software SVARY. The description and evaluation of the stability of the weld joints was determined by carbon content of the course interface using wave dispersive spectroscopy. The results of energy dispersive analysis were used to determine the type of carbides present at the interface of carbon/austenitic steel.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDifúze uhlíkucs
dc.subjectaustenitická ocelcs
dc.subjectferitická ocelcs
dc.subjectstrukturní stabilita.cs
dc.subjectDiffusion of carbonen
dc.subjectaustenitic steelen
dc.subjectferritic steelen
dc.subjectstructural stability.en
dc.titleStrukturní stabilita svarového spoje uhlíková/austenitická ocelcs
dc.title.alternativeStructural stability heterogeneous weldment of carbon/austenitic steelsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-12cs
dcterms.modified2012-06-25-14:58:25cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid51467en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:13:28en
sync.item.modts2020.03.31 22:34:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeStránský, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (člen) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (člen) prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record