Show simple item record

Thematical map of carst surface - Jedovnický brook spring

dc.contributor.advisorKratochvíl, Radimcs
dc.contributor.authorNetolický, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T15:43:17Z
dc.date.available2019-05-17T15:43:17Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationNETOLICKÝ, L. Tvorba účelové mapy krasového reliéfu - vývěr Jedovnického potoka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other58992cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9344
dc.description.abstractV této bakalářské práci je pojednáno o problematice tvorby účelové mapy a to konkrétně v krasovém reliéfu bezprostřední blízkosti vývěru Jedovnického potoka. Tato lokalita se nachází ve střední části moravského krasu. Práce je zaměřena na vybudování vhodné měřičské sítě, v tomto případě pomocí oboustranně připojeného a oboustranně orientovaného polygonového pořadu. Jsou zde uvedeny požadavky na budování takovéto sítě. Samotné zaměření podrobných bodů bylo provedeno polární metodou z jednotlivých stanovisek pomocí přístroje Topcon.Obsahem je dále pojednání o vzniklých chybách při měření a jejich odstranění. Dále je zde probrána problematika tvorby účelové mapy v CAD prostředích. Pro tuto práci byl vybrán software Microstation od firmy Bently. Práce by měla sloužit k možnosti přesné orientace v dané lokalitě a možnosti lepší ochrany.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deal with creating thematical map of karst surface near spring of Jedovnicky brook. This location is in the middle of Moravian Karst. The thesis is focused on creation suitable surveying network, which was created by polygon two-side attached and oriented. Requirements for this are listed here. Surveying of individual points was realized by polar methode. The content is further description of the resulting errors in the measurements and their removal. There is also discussed creating thematic maps in CAD software. For creating thematic maps was used software Microstation developed by Bently. Work should provide opportunities for accurate orientation in the location and the possibility of better protection.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectúčelová mapacs
dc.subjectpolygonový pořadcs
dc.subjectpolární metodacs
dc.subjectvrstevnicecs
dc.subjectthematical mapen
dc.subjectpolygonen
dc.subjectpolar methoden
dc.subjectcontour lineen
dc.titleTvorba účelové mapy krasového reliéfu - vývěr Jedovnického potokacs
dc.title.alternativeThematical map of carst surface - Jedovnický brook springen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-13cs
dcterms.modified2012-06-14-10:36:45cs
thesis.disciplineGeodézie a kartografiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodéziecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid58992en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:38:20en
sync.item.modts2020.03.31 05:30:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeMachotka,, Radovancs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programGeodézie a kartografiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record