Show simple item record

Hydrogen production by bacteria of genus Clostridium

dc.contributor.advisorRittich, Bohuslavcs
dc.contributor.authorSedláček, Zbyněkcs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:27:34Z
dc.date.available2019-04-04T05:27:34Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationSEDLÁČEK, Z. Produkce vodíku bakteriemi rodu Clostridium [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other24579cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/935
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá produkcí vodíku bakteriemi rodu Clostridium. Práce podává přehled o způsobech produkce vodíku uvedenými mikroorganismy, charakterizuje další biotechnologické metody a ukazuje příklady průmyslové výroby vodíku. Dále jsou popsány kvalitativní znaky a metabolismus bakterií rodu Clostridium a uvedeny příklady využitelných substrátů. K detekci a identifikaci bakterií rodu Clostridium se využívá polymerázová řetězová reakce (PCR) s rodově a druhově specifickými primery. DNA izolovaná metodou fenolové extrakce z bakteriální kultury Clostridium tyrobutyricum DSM 2637 byla amplifikována pomocí rodově specifické PCR za vzniku PCR produktů o velikosti 619 bp.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals hydrogen production by bacteria of the genus Clostridium. Thesis gives an overview about hydrogen production mentioned microoganism, characterized further biotechnological methods and show examples of industrial production of hydrogen. Also there are describes the quantitative characteristic and metabolism of bacteria genus Clostridium and examples of usable substrates. Polymerase chain reaction (PCR) is used to the detection and identification by species and specific primers. DNA isolated by fenol extraction from bacterial culture Clostridium tyrobutyricum DSM 2637 was amplified using genus-specific PCR to form PCR products size 619 bp.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectClostridiumcs
dc.subjectprodukce vodíkucs
dc.subjecthydrogenasycs
dc.subjectrodově specifická PCRcs
dc.subjectClostridiumen
dc.subjecthydrogen productionen
dc.subjecthydrogenasesen
dc.subjectgenus-specific PCRen
dc.titleProdukce vodíku bakteriemi rodu Clostridiumcs
dc.title.alternativeHydrogen production by bacteria of genus Clostridiumen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-22cs
dcterms.modified2011-12-08-09:51:54cs
thesis.disciplineBiotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid24579en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:05:34en
sync.item.modts2020.03.31 22:46:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeTurková, Kristýnacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Rosenberg, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Světlík, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen)cs
but.defence1. Student seznámil členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Student akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. Diskuse doc. Rosenberg: Jiné MO které produkují vodík ? doc. Světlík: Nejefektivnější rod z hlediska proukce vodíku ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record