Show simple item record

Microprocessor-controlled autonomous source of constant current and voltage

dc.contributor.advisorPavelka, Ondřejsk
dc.contributor.authorKováč, Mareksk
dc.date.accessioned2018-10-21T17:44:01Z
dc.date.available2018-10-21T17:44:01Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationKOVÁČ, M. Mikroprocesorem řízený autonomní zdroj konstantního proudu a napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other52164cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9368
dc.description.abstractÚlohou bakalářské práce je návrh a realizace spínaného zdroje pro konstrukci nabíječe olověných batérií 6/12 V řízenou mikroprocesorem. Je založený na snižujícím měniči napětí STEP-DOWN. První část prezentuje činnost měniče a vlastnosti olověných batérií, následovaná návrhem měniče pro danou aplikaci. Druhá část popisuje kritéria pro výběr jednotlivých součástek a jejich dimenzování. Výsledkem práce je simulace měniče v programu Micro-Cap 9 spolu s potřebnými výpočty, návrh zapojení zdroje s výpočtem tlumivky a metodami měření výstupních veličin. Nakonec je realizovaná deska plošného spoje spolu s několika měřeními a samotný ovládací program pro mikrokontrolér. Celý návrh a realizace je zaměřená na dosáhnutí co největší jednoduchosti zařízení a zároveň účinnosti a kvality nabíjení akumulátorů při nízkých nákladech na výrobek.sk
dc.description.abstractThe task of bachelor thesis is proposal of switching source for the construction of leadacid battery charger 6/12V controlled by microprocessor. It is based on buck converter of voltage. The first part presents the activity of converter and properties of lead-acid batteries, followed by a proposal of converter for a given application. The second part describes a criteria for selection of individual components and dimensioning them. The result of this thesis is simulation of converter in PC program Micro-Cap 9, along with the necessary calculations, a proposal of circuit with the calculation of inductor and methods of measurement of output quantities. Finally, is realized circuit board with a couple measurements and control program for the microcontroller. The entire proposal is focused to achieving the greatest simplicity of facility and efficiency and quality of charging accumulators together at low cost to the product.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZnižujúci menič; strieda; pulzne šírková modulácia; pracovná frekvencia; účinnosťsk
dc.subjectolovené batérie; dióda; tranzistor; rezistor; tlmivka; mikroprocesor; Eagle; Micro-Cap; simuláciask
dc.subjectATmega32sk
dc.subjectCsk
dc.subjectRS232sk
dc.subjectregulátor PIsk
dc.subjectStep-down converter; inverter; pulse wide modulation; reference frequency; efficiencyen
dc.subjectlead-acid battery; diode; transistor; resistance; inductor; microprocessor; Eagle; Micro- Cap; simulationen
dc.subjectATmega32en
dc.subjectCen
dc.subjectRS232en
dc.subjectregulator PIen
dc.titleMikroprocesorem řízený autonomní zdroj konstantního proudu a napětísk
dc.title.alternativeMicroprocessor-controlled autonomous source of constant current and voltageen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-13cs
dcterms.modified2012-06-18-08:11:03cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid52164en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:57:31en
sync.item.modts2020.03.31 10:01:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeLattenberg, Ivosk
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Pavelka (člen) Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (člen) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šporik (člen)cs
but.defence1. Uveďte, jak dopadla zkouška funkčnosti finální verze desky, jejíž funkčnost nebyla v době psaní závěru práce dosud známa. 2. Uveďte zvolený postup při oživování a ověřování funkce správného ukončování nabíjení. 3. Kolika bitové převodníky jsou použity? Jakým způsobem je provedena regulace.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record