Show simple item record

Acquisition of data on network communication from terminal devices

dc.contributor.advisorKrkoš, Radkocs
dc.contributor.authorObršlík, Lukášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:58:04Z
dc.date.available2018-10-21T21:58:04Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationOBRŠLÍK, L. Sběr dat o síťové komunikaci z koncových zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other52156cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9388
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje získávání statistických dat o síťové komunikaci na koncových uživatelských stanicích. V rámci teoretické části byly vybrány nástroje, které jsou standardně obsaženy v operačních systémech platforem Windows a také Unix. Pro zjištění podrobných informací byly tyto nástroje doplněny o vhodně zvolené softwarové řešení třetích stran. Tyto nástroje byly vybírány s ohledem na jednoduchost nasazení a jejich následného používání. Cílem praktické částí bylo nalezení vhodného programového řešení, které bude sloužit k získávání podrobných informací o síťové komunikaci a uživatele nebude nijak omezovat. Dalším cílem je také vytvoření vlastní aplikace pro tvorbu statistiky síťového provozu. Součástí vlastního řešení je také automatizace procesu shromažďování statistických dat o síťové komunikaci. Formát, ve kterém jsou výstupní data ukládána byl navržen s ohledem na budoucí zpracování dat.cs
dc.description.abstractThe bachelor’s thesis deals with collecting statistical information about network communication in terminal equipment devices. Theoretical part of this project aims to gather methods and application tools on Windows and Unix platforms and support them by well chosen third party solution to gain more detailed informations. Tools were chosen based on ease of deployment and usage. Practical part of bachelor’s thesis directs to find suitable solution to gather detailed informations about network traffic. Important fact must be to not bother the end-users. Next part is to develop own application for collecting information about network usage and communication. Output format structure of the solution was designed with future data manipulation in mind.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSběr datcs
dc.subjectWindowscs
dc.subjectUnixcs
dc.subjectsíťová komunikacecs
dc.subjectNetstatcs
dc.subjectIpconfigcs
dc.subjectData Collectorcs
dc.subjectNtopcs
dc.subjectDarkstat.cs
dc.subjectData collectingen
dc.subjectWindowsen
dc.subjectUnixen
dc.subjectnetwork communicationen
dc.subjectNetstaten
dc.subjectIpconfigen
dc.subjectData Collectoren
dc.subjectNtopen
dc.subjectDarkstat.en
dc.titleSběr dat o síťové komunikaci z koncových zařízenícs
dc.title.alternativeAcquisition of data on network communication from terminal devicesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-13cs
dcterms.modified2012-06-18-08:11:06cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid52156en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:12:14en
sync.item.modts2020.03.31 16:34:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠedý, Jakubcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vojtěch Fiala (člen) Ing. Martin Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Rášo, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Mácha, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hasmanda (člen)cs
but.defenceJakým způsobem by jste automatizoval sběr sířových dat z více koncových stanic do jednoho centrálního uzlu? V čem je výhoda navrženého produktu oproti existujícím?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record