Show simple item record

Quality management in chemical laboratories

dc.contributor.advisorVávrová, Miladacs
dc.contributor.authorDucháč, Petrcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:35:22Z
dc.date.available2018-10-21T17:35:22Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationDUCHÁČ, P. Management jakosti v chemických laboratořích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.cs
dc.identifier.other24634cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/942
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na systém managementu jakosti a jeho funkcí v chemických analytických laboratořích. V literární části je věnován prostor pro analýzu vývoje a perspektivy v řízení chemických organizacích se zkoušebními laboratořemi a s laboratořemi působící jako samostatný celek. Zpracován je význam zavádění systému managementu jakosti (SMJ) podle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009 a sledovali účinek SMJ na poskytování kvalitních služeb a výrobků. V rámci bakalářské práce jsou uvedeny nástroje managementu jakosti pro zabezpečnování jakosti. V praktické části je vypracována příručka jakosti pro fiktivní laboratoř ICQS zabývající se analýzou vody v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2009.cs
dc.description.abstractThe bachelor‘s thesis is oriented on system management of quality and his function in chemical analytical laboratories. In the literary part the space is devoted to analysis of development and perspective in chemical‘s operating in organization with experimental laboratories and with laboratories occuring as independent unit. The meaning of implementing system management of quality is processed according to requierement of standard CSN EN ISO 9001:2009 and we monitored the effect of QMS on provide quality services and products. The tools of management quality for safety quality are mentioned in terms of bachelor’s thesis. In practical part the handbook of quality is worked out for fictive laboratory ICQS which deal with analysis of water in harmony with standard CSN EN ISO 9001:2009.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSMJcs
dc.subjectpříručka jakostics
dc.subjecthydrochemická laboratořcs
dc.subjectISO normy.cs
dc.subjectQMSen
dc.subjecthandbook of qualityen
dc.subjecthydrochemical laboratoryen
dc.subjectISO standards.en
dc.titleManagement jakosti v chemických laboratoříchcs
dc.title.alternativeQuality management in chemical laboratoriesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-21cs
dcterms.modified2011-05-17-11:57:20cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid24634en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:02:06en
sync.item.modts2020.03.31 09:21:59en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeŠtilárková, Editacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta, poté se student vyjádřil k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record