Show simple item record

Simulator for check of seat belts function

dc.contributor.advisorMazůrek, Ivancs
dc.contributor.authorNeuwirth, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2018-04-19T08:56:31Z
dc.date.available2018-04-19T08:56:31Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationNEUWIRTH, Z. Simulátor pro ověření funkce bezpečnostních pásů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other20513cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9458
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na návrh konstrukce univerzálního zařízení pro představení a zkoumání účinků zpomalení a nárazu s možností nastavení počáteční rychlosti. Základním použitím navrhované zkušební stanice je simulace nárazu pro ověřování funkce bezpečnostních pásů. Nejprve jsou v práci představeny fyzikální veličiny, které popisují děje probíhající při nárazu, dále bezpečnostní pásy, jejich testování a zkušební zařízení. Značná část práce je věnovaná návrhu pohonu, systému maření kinetické energie a základní konstrukce. Postupně je prezentována navržená konstrukce a provedené pevnostní výpočty. V závěru práce jsou shrnuty základní vlastnosti navrhované konstrukce, uveden stručný finanční náhled, postup montáže a bezpečnostní pravidla pro používání tohoto zařízení.cs
dc.description.abstractThesis is oriented on project construction universal apparatus for introduction and research effects deceleration and impact with possibility setting initial velocity. Basic application proposed test station is crash simulation for diagnostic safety belts. At first there're in work presented physical value that describe action in progress at impact, further safety belts, their testing and test . Considerable volume of work is devoted to project actuation, system obstruction kinetic energy and basic construction. Subsequently is presented proposed construction and performed strenght calculation. In the end there are summarized basic characteristics proposed construction, short financial opinion, process of installation and safety rules for using this equipment.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZkušební stanicecs
dc.subjectbezpečnostní pásycs
dc.subjectnárazcs
dc.subjectzpomalenícs
dc.subjectkinetická energiecs
dc.subjectlineární pohon.cs
dc.subjectTest equipmenten
dc.subjectsafety beltsen
dc.subjectimpacten
dc.subjectdecelerationen
dc.subjectkinetic energyen
dc.subjectlinear actuation.en
dc.titleSimulátor pro ověření funkce bezpečnostních pásůcs
dc.title.alternativeSimulator for check of seat belts functionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-23cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:17cs
thesis.disciplineKonstrukční inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid20513en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:09:05en
sync.item.modts2019.05.18 01:39:38en
dc.contributor.refereePrášil, Ludvíkcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record