Show simple item record

Ab-initio calculation of structures´ stability of Ni-N compounds

dc.contributor.advisorŠob,, Mojmírcs
dc.contributor.authorHemzalová, Pavlínacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:16:29Z
dc.date.available2019-11-27T20:16:29Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationHEMZALOVÁ, P. Ab-initio výpočty stability struktur sloučenin niklu a dusíku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other2876cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9475
dc.description.abstractPráce je věnována studiu elektronové struktury nitridů niklu o složení NiN, Ni2N, Ni3N a Ni4N. Získané výsledky jsou využity pro předpověď nejstabilnějších struktur pro každé složení. Celková energie a elektronová struktura jsou počítány pseudopotenciálovou metodou pomocí programu Abinit a dále metodou linearizovaných přidružených vln s úplným zahrnutím krystalového potenciálu (FLAPW), implementovanou v programu Wien2k. Pro výměnnou a korelační energii je použita aproximace lokální hustoty (LDA) a zobecněná gradientová aproximace (GGA). Jako nejstabilnější struktura byla předpovězena pro složení NiN struktura kubická plošně centrovaná B3, pro Ni2N struktura prostá tetragonální C4, pro Ni3N struktura hexagonální v souladu s experimentálními daty a pro Ni4N struktura prostá kubická.cs
dc.description.abstractThe present thesis is devoted to ab initio study of electronic structure of nickel nitrides NiN, Ni2N, Ni3N and Ni4N. The results are used to predict the most stable structures for each composition. The total energies and the electronic structures are calculated by means of the pseudopotential method implemented in the Abinit code and by full-potential linearized augmented plane wave (FLAPW) method incorporated in the Wien2K code. For the exchange-correlation energy, both the local density approximation (LDA) and generalized approximation (GGA) are employed. We predicted the face centered cubic structure B3 as the most stable modification of NiN, the primitive tetragonal structure C4 as the most stable modification of Ni2N, the hexagonal structure as the most stable modification of Ni3N (in agreement with experimental data) and the primitive cubic structure as the most stable modification of Ni4N.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectelektronová strukturacs
dc.subjectvýpočty z prvních principůcs
dc.subjectnitridy niklucs
dc.subjectelectronic structureen
dc.subjectab initio calculationsen
dc.subjectnickel nitridesen
dc.titleAb-initio výpočty stability struktur sloučenin niklu a dusíkucs
dc.title.alternativeAb-initio calculation of structures´ stability of Ni-N compoundsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-11cs
dcterms.modified2009-05-06-11:45:03cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid2876en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:06:59en
sync.item.modts2020.05.22 12:32:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVřešťál,, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. RNDr. Zdirad Žák, M.Sc., CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka prezentovala výsledky své diplomové práce jasně a srozumitelně. Dotazy oponenta zodpověděla správně. V následné diskuzi se členy komise prokázala dobrou znalost problematiky diplomové práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record