Show simple item record

Driver Fatigue Monitor

dc.contributor.advisorBeneš, Radekcs
dc.contributor.authorHošek, Romancs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:52:56Z
dc.date.available2019-04-04T03:52:56Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationHOŠEK, R. Systém pro sledování únavy řidiče [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other52116cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9488
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá možnostmi zpracování obrazu na mobilních platformách, především na systému Android a jeho využití jako detektoru únavy řidiče. V úvodu je rozebrána problematika vlivu únavy na řidiče, především mikrospánku, společně s popisem již existujících systémů detekce únavy. Práce se dále věnuje popisu možností zpracování obrazu na mobilních platformách. Důraz je kladen především na systém Android, společně s knihovnou OpenCV, známou z desktopového prostředí. Následuje porovnání různých druhů implementace knihovny na mobilní platformu. V části o zpracování obrazu jsou popsány algoritmy pro detekci objektů v obraze, využitelné pro detekci obličeje, očí a jejich stavu. V praktické části byly vybrané metody implementovány pro systém Android. Byla vytvořena referenční aplikace, pro názornou demonstraci těchto metod na reálném zařízení. Jednotlivé metody jsou porovnávany podle časové náročnosti, chybovosti a dalších faktorů.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the options of image processing on mobile platforms, especially on Android operating system, and their use in a driver drowsiness detection system. The introductory part analyses the influence of drowsiness on drivers, focusing chiefly on the microsleep, and describes the already existing driver drowsiness detection systems. The thesis proceeds by the description of possibilities of image processing on mobile platforms with the emphasis on Android operating system together with the OpenCV library, known from the desktop interface. This is followed by comparison of various options of library implementation on a mobile platform. The chapter on image processing describes the algorithms for the detection of objects in the image, usable for detection of face, eyes and their posture. The practical part implements the selected methods for the Android operating system. A referential application was created to provide an explanatory demonstration of these methods on a real device. The individual methods are compared on the basis of time consumption, error rate and other factors.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOpenCV Detekce Očí Únava Řidiče Android Mobilní Zařízenícs
dc.subjectOpenCV Android Eye Face Detection Driver Drowsiness Mobile Deviceen
dc.titleSystém pro sledování únavy řidičecs
dc.title.alternativeDriver Fatigue Monitoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-06cs
dcterms.modified2012-06-07-18:20:11cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid52116en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:48:35en
sync.item.modts2020.03.31 23:14:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeČíka, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Medvecký, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Anna Přibilová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) Ing. Milan Šimek, Ph.D. (člen) Ing. Patrik Morávek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Beneš, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent reagoval na otázky oponenta. Čím je způsobena výrazně kratší doba detekce v případě Java knihovny? Zkoušel jste reálné nasazení navrženého systému v automobilu? Kam by bylo vhodné telefon umístit, aby detekce probíhala správně? Proč jste použil infračervené světlo s vlnovou délkou 940nm a ne s nižší frekvencí? Doba detekce je poměrně dlouhá, jak byste řešil včasnou reakci na únavu řidiče?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record