Show simple item record

Corporate Information Strategy

dc.contributor.advisorKoch, Milošsk
dc.contributor.authorBolehradská, Dunjask
dc.date.accessioned2018-10-21T19:43:38Z
dc.date.available2018-10-21T19:43:38Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationBOLEHRADSKÁ, D. Informační strategie firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other49203cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9518
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá návrhom informačnej stratégie malého podniku pôsobiaceho v oblasti webdesignu. Analyzuje súčasný stav IS/IT podniku, pričom hodnotí najmä úroveň ich podpory podnikových procesov. Obsahom samotného návrhu je vízia budúceho informačného systému v podobe informačnej stratégie, popis jeho jednotlivých prvkov a výber takých riešení, ktorých následné zavedenie výrazne podporí zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku a naplnenie jeho cieľov. Neodmysliteľnou súčasťou práce sú i teoretické východiská.sk
dc.description.abstractThis thesis offers an information strategy for a small-sized webdesign business. It examines the current state of its IS/IT, whilst evaluating its benefits in business procedures and processes. This thesis envisages an IT strategy that will significantly support increase in competitiveness on the market and accomplishment of the business goals of this firm. This strategy introduces various elements of the future information system and emphasises the importance of the choice of the right solutions. The essential part of master’s thesis are also theoretical resources.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInformačná stratégiask
dc.subjectinformačný systémsk
dc.subjectprocesný modelsk
dc.subjectoutsourcingsk
dc.subjectHOS 8sk
dc.subjectInformation strategyen
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectprocess modelen
dc.subjectoutsourcingen
dc.subjectHOS 8en
dc.titleInformační strategie firmysk
dc.title.alternativeCorporate Information Strategyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-08cs
dcterms.modified2012-06-11-15:29:04cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid49203en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 02:23:59en
sync.item.modts2020.03.31 00:29:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKlusák, Alešsk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivan Mezník, CSc. (předseda) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record