Show simple item record

Family house with a surgery

dc.contributor.advisorPetříček, Tomášcs
dc.contributor.authorStodůlka, Jindřichcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:50:32Z
dc.date.available2018-10-21T17:50:32Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationSTODŮLKA, J. Rodinný dům s ordinací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other58949cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9558
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace rodinného domu s ordinací v Hošťálkové (okr. Vsetín). Projekt a přílohy jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a norem. Objekt je situován na parcele č.2133/2, katastrální území Hošťálková. Stavební objekt je situován do území určeného k výstavbě rodinných domů. V blízkosti pozemku jsou vedeny inženýrské sítě. V objektu rodinného domu bude bytová jednotka sloužící k bydlení 5-6 osob, ordinace je navržena pro 10-15 osob. Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený o převažujících rozměrech 16,45x13,07m a je osazen do rovinatého terénu. Nosný systém je navržen ze systému Heluz. Objekt bude zastřešen plochou střechou. Přiložená seminární práce je zaměřena na problematiku asfaltových pásů ve stavebnictví.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the processing of project documentation of a family house with surgery in Hošťálková (District Vsetín). Project and attachments are processed according to current laws, regulations, government regulations and standards. The building is situated on a plot 2133 / 2, Cadastral Hošťálková. Building the object is situated in the territory designated for the construction of houses. Near the property are maintained utilities. The building will be house a family housing unit used for housing 5-6 persons, surgery is designed for 10-15 people. The building is two storey basement of the larger size of 16.45 x13, 07 m and is mounted to the flat terrain. The supporting system is designed from the system Heluz. The building will be covered with a flat roof. The accompanying essay is focused on bitumen sheets in construction.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRodinný dům s ordinacícs
dc.subjectdvoupodlažní objektcs
dc.subjectplochá střechacs
dc.subjectsystém Heluzcs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectnepodsklepený objektcs
dc.subjectFamily house with a surgeryen
dc.subjecttwo-stores buildingen
dc.subjectflat roofen
dc.subjectsystem Heluzen
dc.subjectproject documentationen
dc.subjectbuilding without a basementen
dc.titleRodinný dům s ordinacícs
dc.title.alternativeFamily house with a surgeryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-12cs
dcterms.modified2012-06-21-15:41:36cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid58949en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:46:38en
sync.item.modts2020.03.31 12:55:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeMichalíková, Evacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record