Show simple item record

Sound source panning in non-standard speaker topologies

dc.contributor.advisorOrlovský, Kristiáncs
dc.contributor.authorDoležel, Romancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:52:31Z
dc.date.available2019-04-03T22:52:31Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationDOLEŽEL, R. Panorámovaní zdroje zvuku v nestandardních reproduktorových topologiích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other52175cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9644
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na panorámování zvukového zdroje v dvourozměrném prostoru. V první části je pospáno vnímání zvuku lidským sluchovým orgánem a prostorové slyšení člověka. Další kapitola se věnuje běžně používaným metodám panorámování VBAP a ambisonii a nové metodě DBAP, která je hlavním předmětem této práce. Všechny metody jsou vysvětleny na základě teoretických poznatků. Ve třetí části se práce věnuje poznatkům o amplitudové metodě DBAP, které byly získány na základě simulací v prostředí Matlab pro různé reproduktorové topologie. Poslední část se věnuje srovnání metod DBAP a VBAP na základě poslechových testů.cs
dc.description.abstractThis work is aimed to sound source panning in two-dimensional space. The first part describes sound sensation by human auditory organ and spatial hearing. Next aim of the work is to describe commonly used panning methods VBAP and Ambisonics and newly introduced method DBAP, which is the main subject of this work. All methods are explained based on theoretical information. The third part of the work deals with knowledge of the amplitude method DBAP obtained by simulation in Matlab for various speakers topologies. The last section is focused on listening tests for comparison of methods DBAP and VBAP.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbinaurální slyšenícs
dc.subjectpanorámovánícs
dc.subjectvektorová metoda panorámovánícs
dc.subjectVBAPcs
dc.subjectambisonické panorámovánícs
dc.subjectamplitudové panorámování na základě vzdálenostics
dc.subjectDBAPcs
dc.subjectposlechové testycs
dc.subjectbinaural hearingen
dc.subjectpanningen
dc.subjectvector baseb amplitude panningen
dc.subjectVBAPen
dc.subjectambisonics panningen
dc.subjectdistance based amplitude panningen
dc.subjectDBAPen
dc.subjectlistening testsen
dc.titlePanorámovaní zdroje zvuku v nestandardních reproduktorových topologiíchcs
dc.title.alternativeSound source panning in non-standard speaker topologiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-13cs
dcterms.modified2012-06-18-08:11:01cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid52175en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:58:24en
sync.item.modts2021.11.12 09:32:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBalík, Miroslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Pavelka (člen) doc. Ing. Martin Kyselák, Ph.D. (člen) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šporik (člen)cs
but.defence1. Na str. 15 uvádíte definici HRTF. Cituji ... " je funkce popisující přenos zvuku od zdroje v dané pozici v prostoru až do lidského ucha". Tato definice je nesprávná a zavádějící, vysvětlete proč. Jaká je správná definice HRTF; zaměřte se především na objasnění slova "prostor". Funkcí jakých proměnných je HRTF? 2. Na str. 15 na obr. 1.6 popisujete přenosovou funkci HRTF. Na uvedené grafické závislosti máte nezávislou proměnnou f. Jaká má v tomto případě nezávislou proměnou veličinu kmitočtu? Vysvětlete, proč popisujete uvedenou závislot jako HRTF.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record