Show simple item record

Audit of Financial Statements

dc.contributor.advisorFedorová, Annask
dc.contributor.authorFratriková, Denisask
dc.date.accessioned2018-10-21T16:19:37Z
dc.date.available2018-10-21T16:19:37Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationFRATRIKOVÁ, D. Audit účetní závěrky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other49268cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9663
dc.description.abstractV diplomové práci se zabývám problematikou auditu účetní závěrky z pohledu auditora. První část obsahuje teoretické vymezení základních pojmů v této oblasti a popis auditorských postupů. Tyto poznatky jsou následně využity v praktické části při auditním ověřování operací s dlouhodobým majetkem a jeho posuzování v konkrétní účetní jednotce. Ze zjištění vyvozuji závěry a návrhy na řešení nedostatků.sk
dc.description.abstractIn this thesis I focus on the audit of financial statements from the perspective of the auditor. The first part contains the definition of basic theoretical concepts in this area and a description of audit procedures. This knowledge is used in the practical part for audit verification of operations with fixed assets in a particular entity. According to the findings I draw conclusions and proposals for solutions of deficiencies.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectauditsk
dc.subjectúčetní závěrkask
dc.subjectdlouhodobý majeteksk
dc.subjectmaterialitask
dc.subjectrizikosk
dc.subjectvnitřní kontrolní systémsk
dc.subjectauditen
dc.subjectfinancial statementsen
dc.subjectfixed assetsen
dc.subjectmaterialityen
dc.subjectrisksen
dc.subjectinternal control systemen
dc.titleAudit účetní závěrkysk
dc.title.alternativeAudit of Financial Statementsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-06cs
dcterms.modified2012-06-11-14:46:32cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid49268en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:04:42en
sync.item.modts2019.05.18 05:13:32en
dc.contributor.refereedoc.ing.Mariana Strenitzerová, Ph.D.sk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record