Show simple item record

Evaluation of methods for determination of surfactants

dc.contributor.advisorVávrová, Miladacs
dc.contributor.authorSoukupová, Alenacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:34:52Z
dc.date.available2018-10-21T17:34:52Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationSOUKUPOVÁ, A. Zhodnocení metod pro stanovení tenzidů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.cs
dc.identifier.other19066cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9688
dc.description.abstractV bakalářské práci na téma zhodnocení metod pro stanovení tenzidů byl na základě dostupné literatury vypracován seznam možných metod používaných pro stanovení tenzidů v povrchových a odpadních vodách. V teoretické části jsou uvedeny definice povrchové a odpadní vody, možné zdroje znečištění a způsoby čištění a dále definice a dělení tenzidů. Práce je teoretického charakteru a zpracování bylo provedeno na základě dostupných informací z literárních zdrojů. V závěru je provedeno zhodnocení metod.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the evaluation of the methods used for the determination of surfactants. On the base of literature search the review of possible methods applicable for the determination of detergents in the surface waters and wastewaters was set up. The theoretical part presents the definitions of the surface water and wastewater, possible sources of pollution are discussed and methods of water cleaning are listed. The definition and classification of various classes of surfactants is also included. This work is theoretical; therefore the evaluation was made on the basis of the information obtained from accessible literature. The evaluation of the discussed methods is given in the conclusion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttenzidycs
dc.subjectmetody stanovenícs
dc.subjectodpadní vodacs
dc.subjectpovrchová vodacs
dc.subjectsurfactantsen
dc.subjectmethods of determinationen
dc.subjectsewage wateren
dc.subjectsurfare wateren
dc.titleZhodnocení metod pro stanovení tenzidůcs
dc.title.alternativeEvaluation of methods for determination of surfactantsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-22cs
dcterms.modified2009-07-22-11:45:06cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid19066en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:02:48en
sync.item.modts2020.03.31 14:17:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeDoležalová Weissmannová, Helenacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (předseda) prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta bakalářské práce, poté se studentka vyjádřila k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record