Show simple item record

Formula Car Pedal Assembly Design

dc.contributor.advisorRamík, Pavelcs
dc.contributor.authorPech, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2014-12-19T13:37:23Z
dc.date.available2014-12-19T13:37:23Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationPECH, Z. Konstrukční návrh pedálové skupiny formulového vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other49285cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9751
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je konstrukční návrh pedálové skupiny formulového vozidla. Úvod této práce je věnován možným konstrukčním variantám pedálových skupin současných vozidel, doplněný požadavky, které jsou na ně kladeny. Dále jsou uvedeny a popsány jednotlivé prvky pedálové skupiny včetně jejich principu a funkce. Také jsou zde shromážděny získané obecné informace týkající se konstrukčních návrhů příslušných komponent. Na základě těchto již uvedených zjištění dochází k samotným konstrukčním návrhům, včetně volby vhodných a příslušných prvků. Konstrukční finální návrhy pedálů a základní konzoly vychází z uvedených výpočtových napěťových analýz. V závěru jsou zhodnoceny dosažené výsledky, které jsou srovnány se stávající pedálovou skupinou a jsou zde zmíněna možná provedení z hlediska jejich výroby.cs
dc.description.abstractThe aim of my diploma thesis is the formula car pedal assembly design. The introduction of the thesis presents the possible design variants of the car pedal assembly of the current vehicles completed with requirement that are demanded from them. Furthermore, there are mentioned and described individual elements of the car pedal assembly including their principle and function. The thesis mentions collected basic information about the design of the components. On the basis of this mentioned information the thesis aims for the design including the choice of appropriate and relevant components. The final design of pedals and the basic console results from the mentioned calculation of stress analysis. In conclusion of the thesis there are evaluated achieved results that are compared with the current pedal assembly and there are presented the possible ways of designs with the respect to their production.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPedálová skupinacs
dc.subjectpedálcs
dc.subjectrozdělovač brzdných silcs
dc.subjecthlavní brzdový váleccs
dc.subjectanalýza napjatosti.cs
dc.subjectPedal boxen
dc.subjectpedalen
dc.subjectbrake balance baren
dc.subjectbrake master cylinderen
dc.subjectstress analysis.en
dc.titleKonstrukční návrh pedálové skupiny formulového vozidlacs
dc.title.alternativeFormula Car Pedal Assembly Designen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-15cs
dcterms.extent5.54 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2012-06-25-14:07:54cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid49285en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:13:31en
sync.item.modts2021.11.08 12:31:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBlaťák, Ondřejcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) doc. RNDr. Karel Pellant, CSc. (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record