Show simple item record

Determination of selected metals in unconventional fruit species

dc.contributor.advisorDiviš, Pavelcs
dc.contributor.authorKřížová, Soňacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:34:49Z
dc.date.available2018-10-21T16:34:49Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKŘÍŽOVÁ, S. Stanovení vybraných prvků v netradičních druzích ovoce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other32894cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9776
dc.description.abstractTato práce se zabývá stanovením vybraných kovů – As, B, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Se, Sn, Pb, V, Zn, v netradičních druzích ovoce, konkrétně ve dřínu obecném (Cornus mas), rakytníku řešetlákovém (Hippophae rhamnoides) a mišpuli obecné (Mespilus germanica). Jsou zde popsány metody vhodné pro prvkovou analýzu a možnosti rozkladu biologického materiálu. V praktické části bylo cílem provedení analýzy jednotlivých odrůd netradičního ovoce za účelem kvantitativního stanovení vybraných prvků. Vzorky byly připraveny mineralizací na mokré cestě za využití mikrovlnného rozkladu, jako analytická metoda byla použita ICP-MS. Analýzou bylo potvrzeno, že netradiční druhy ovoce jsou bohatým zdrojem stopových prvků.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is determination of selected metals in unconventional fruit species, specifically in cornelian cherry (Cornus mas), sea buckthorn (Hippophae rhamnoides) and medlar (Mespilus germanica).There is informationabout 16 analysed metals – As, B, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Se, Sn, Pb, V, Zn. There are described analytical techniques for elemental analysis and methods for destruction biological material. Samples for analysis are prepared by using microwave mineralization and ICP-MS for detection. This is described in the experimental part of the diploma thesis. Analysis confirmed that unconventional fruits are rich sources of trace elements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRakytník řešetlákový (Hippophae rhamnoides)cs
dc.subjectdřín obecný (Cornus mas)cs
dc.subjectmišpule obecná (Mespilus germanica)cs
dc.subjectkovy v ovocics
dc.subjectICP-MScs
dc.subjectprvková analýzacs
dc.subjectSea buckthorn (Hippophae rhamnoides)en
dc.subjectcornelian cherry (Cornus mas)en
dc.subjectmedlar (Mespilus germanica)en
dc.subjectmetal in fruitsen
dc.subjectICP-MSen
dc.subjectelemental analysisen
dc.titleStanovení vybraných prvků v netradičních druzích ovocecs
dc.title.alternativeDetermination of selected metals in unconventional fruit speciesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-07cs
dcterms.modified2011-06-24-10:45:06cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid32894en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.27 12:41:27en
sync.item.modts2019.06.27 12:16:23en
dc.contributor.refereeDočekalová, Hanacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record