Show simple item record

Determination of mercury in selected fish species and in fish products

dc.contributor.advisorDiviš, Pavelcs
dc.contributor.authorKroupová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:32Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:32Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKROUPOVÁ, K. Stanovení rtuti v rybách a v rybích produktech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other32895cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9777
dc.description.abstractTeoretická část diplomové práce se zabývá výskytem různých chemických forem rtuti v životním prostředí a popisuje analytické techniky používané ke stanovení rtuti v biologických materiálech. V praktické části byla stanovena koncentrace rtuti ve 14 vzorcích ryb a rybích výrobků reprezentujících běžný spotřební koš. Analýza byla provedena pomocí jednoúčelového absorpčního spektrometru AMA 254. Naměřené výsledky byly statisticky zpracovány a konzultovány s platnou legislativní normou EU.cs
dc.description.abstractTheoretical part of the master thesis deals with the occurrence of different mercury species in the environment and describes analytical methods used for determination of mercury in biological samples. In practical part of the master thesis mercury concentration in 14 samples of selected fish and fish product was determined using single purpose absorption spectrometer AMA 254. Measured results were statistically processed and consulted with EU legislative norm.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAtomová absorpční spektrometriecs
dc.subjectrtuťcs
dc.subjectrybycs
dc.subjectrybí produktycs
dc.subjectAtomic absorption spectrometryen
dc.subjectmercuryen
dc.subjectfishen
dc.subjectfish productsen
dc.titleStanovení rtuti v rybách a v rybích produktechcs
dc.title.alternativeDetermination of mercury in selected fish species and in fish productsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-07cs
dcterms.modified2011-06-24-10:45:03cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid32895en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:08:19en
sync.item.modts2021.11.12 11:32:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeIng.Tomáš Gregor, Ph.D.cs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: doc. Rittich a) Zkoušela jste stanovit rtuť i v oleji, který jste slévala? b) Co je hlavním zdrojem konteminace rtutí v oblastech, kde nejsou sopky? doc. Márová Proč je větší kumulace rtuti ve dravých rybách, např. ve žraločím mase? Studentka odpověděla na otázky komise úspěšně.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record