Show simple item record

Analysis of operating fluids properties

dc.contributor.advisorFrk, Martincs
dc.contributor.authorChrobák, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:13:24Z
dc.date.available2019-04-03T22:13:24Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationCHROBÁK, J. Analýza vlastností provozních kapalin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other54310cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9786
dc.description.abstractPředložená práce se zabývá měřením dynamické viskozity, hustoty a indexu lomu kapalin používaných v potravinářském průmyslu. Dále jsou v teorii popsány matematické a fyzikální principy měření těchto veličin. Proběhla analýza současného stavu v oblasti výzkumu a trendů v používání těchto měření v potravinářském průmyslu. V experimentální části byly připraveny vzorky s různou koncentrací ethanolu v destilované vodě a proběhlo měření vybraných materiálových veličin v širokém teplotním rozsahu. Následně byly sestaveny referenční křivky dynamické viskozity. V závěru je diskutováno možné použití metody jako diagnostického nástroje stanovení koncentrace látky ve vybraných kapalinách.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on introducing the mathematical and physical fundamentals of viskosity, density and refractive index of liquids and methods of its measurement. Based on available literatures specify review of areas in which the measurement of dynamic viscosity is used for evaluation the actual state of liquid materials. Discuss the possibility of using for example variables to determine the concentration of fat in milk and ethanol in alcoholic beverages. The sample of liquid to realize the practical measurements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectViskozitacs
dc.subjectvazkostcs
dc.subjectměření viskozitycs
dc.subjectviskozimetrcs
dc.subjectdynamická viskozitacs
dc.subjectinherentní viskozitacs
dc.subjectredukovaná viskozitacs
dc.subjectrelativní viskozitacs
dc.subjectindex lomucs
dc.subjectmezní úhelcs
dc.subjecthustotacs
dc.subjectnewtonská a nenewtonská tekutina.cs
dc.subjectViskosityen
dc.subjectviscosity measurementsen
dc.subjectviskosimeteren
dc.subjectdynamic viskosityen
dc.subjectinherent viskosityen
dc.subjectreduced viskosityen
dc.subjectrelative viskosityen
dc.subjectspecific viskosityen
dc.subjectapparent viskosityen
dc.subjectrefractive indexen
dc.subjectcritical angleen
dc.subjectdensityen
dc.subjectnewtonian and non-newtonian liquid.en
dc.titleAnalýza vlastností provozních kapalincs
dc.title.alternativeAnalysis of operating fluids propertiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-06cs
dcterms.modified2012-06-07-08:36:10cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid54310en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:23:37en
sync.item.modts2020.03.30 13:43:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRozsívalová, Zdenkacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jaromír Kadlec, CSc. (předseda) Ing. Bohuslav Res, CSc. (místopředseda) Ing. Ivana Groligová, CSc. (člen) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (člen) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: Proč je velký rozptyl hodnot při vážení plunžru? Měřil jste teplotu v prostoru vah? Jaká je přesnost použitých vah? Proč se neznáme vrorky meněřil v celém teplotní rozsahu?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record