Show simple item record

Removal of micropolutants in drinking water treatment

dc.contributor.advisorDolejš, Petrcs
dc.contributor.authorHambálková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:16:33Z
dc.date.available2019-11-27T20:16:33Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationHAMBÁLKOVÁ, K. Odstraňování mikropolutantů při úpravě pitné vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other2784cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9805
dc.description.abstractPrůnik léčiv do povrchových a pitných vod je celosvětově nově řešeným problémem. Tato diplomová práce se zabývá odstraněním léčiv z vody pomocí koagulace, při níž jsou porovnávána koagulační činidla chitosan a síran železitý. Pro srovnání byla použita i adsorpce na práškové aktivní uhlí. Účinnost odstranění byla zjišťována pomocí UV-VIS spektrofotometru a HPLC.cs
dc.description.abstractIntrusion of pharmaceuticals into surface and drinking water is nowadays a problem, that is solved all over the world. This diploma thesis is focused on the removal of pharmaceuticals from water by coagulation. The efficiency of two coagulant agents - chitosan and ferric sulphate was compared. For comparison was used adsorption on a granular-activated-carbon. Efficiency of removal was investigated by UV-VIS spectrophotometer and HPLC.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttetracyklinycs
dc.subjectúprava pitné vodycs
dc.subjectkoagulacecs
dc.subjectagregacecs
dc.subjecttetracyclinesen
dc.subjectdrinking treatmenten
dc.subjectcoagulationen
dc.subjectaggregationen
dc.titleOdstraňování mikropolutantů při úpravě pitné vodycs
dc.title.alternativeRemoval of micropolutants in drinking water treatmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-11cs
dcterms.modified2008-09-13-10:45:04cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid2784en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:07:02en
sync.item.modts2020.05.22 12:51:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVávrová, Miladacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (člen) doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (člen) prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka prezentovala výsledky své diplomové práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta diplomové práce, studentka se vyjádřila k připomínkám a dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record