Show simple item record

Optimalisation of evaluation methods for phosphating bathes

dc.contributor.advisorZmrzlý, Martincs
dc.contributor.authorBrzuchańská, Annacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:16:34Z
dc.date.available2019-11-27T20:16:34Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationBRZUCHAŃSKÁ, A. Optimalizace metod hodnocení fosfátovacích lázní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other2795cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9817
dc.description.abstractTato práce se zabývá technologii fosfatizace oceli. V teoretické části jsou nejprve shrnuty poznatky z oboru konvenčního fosfatizačního procesu, kde jsou předloženy i příklady přípravy povrchu oceli před samotným fosfátováním. V následující kapitole je rozvinuta problematika moderní metody fosfatizačního procesu, elektrolytického fosfátování. Tato kapitola pojednává o principech a charakteristice této metody. Následuje shrnutí a srovnání všech ekonomických a ekologických pozitiv elektrolytického fosfátování oproti konvenčním metodám vylučování fosforečnanů. V experimentální části je nejprve uveden popis nynějšího stavu analýzy fosfatizační lázně pro elektrolytické fosfátování ocelového drátu. Cílem experimentální části je nalezení analytické metody proveditelné v provozních podmínkách fosfatizační linky. V další kapitole jsou popsány všechny provedené analytické metody – měření hustoty, indexu lomu, vodivosti, redoxního potenciálu, pH, turbidimetrie a stanovení obsahu síranů, železa a fosforečnanů. Vyvrcholením práce je diskuze všech provedených metod v souvislosti s praktickým využitím v provozních podmínkách fosfatizační linky a konkrétní návrh vybraných analytických metod.cs
dc.description.abstractThis work deals with phosphating technology of steel. In theoretical part are summarized facts about conventional phosphating process, including steel surfaces pretreatment. In the next chapter the latest contemporary technology of phosphating is discussed, i.e. electrolytic phosphating. This chapter contains principles and characteristics of this technique. Than follow comparisons of electrolytic phosphating and conventional process, concerning economical and ecological aspects. In experimental part is firstly stated nowaday situation of process analyses of phosphating bath for electrolytic phosphating. Intention of experimental part is finding of analytical technique which can be used in operating conditions of phosphating production line. Next chapter render an account of all analytical techniques – measuring of density, refractive index, conductance, reduction potential, pH, turbidity and determination of sulphate, iron and phosphate by indicator papers. Discussion of all results leads to conclusions on tested techniques in connection with practical use in operating conditions of phosphating production line and recommendations for use of individual analytical techniques.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKonverzní povlakycs
dc.subjectFosfátovánícs
dc.subjectHluboké taženícs
dc.subjectOxidačně-redukční potenciálcs
dc.subjectConversion coatingen
dc.subjectPhosphatingen
dc.subjectDeep drawingen
dc.subjectReduction potentialen
dc.titleOptimalizace metod hodnocení fosfátovacích láznícs
dc.title.alternativeOptimalisation of evaluation methods for phosphating bathesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-11cs
dcterms.modified2008-09-13-10:45:05cs
thesis.disciplineChemie materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid2795en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:07:03en
sync.item.modts2020.05.22 12:00:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeTrčka, Josefcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. RNDr. Vladimír Čech, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. RNDr. Zdirad Žák, M.Sc., CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka prezentovala výsledky své diplomové práce jasně a srozumitelně. Práce byla zaměřena velmi prakticky a přinesla použitelné výsledky. Na dotazy oponenta odpověděla správně. V diskuzi se členy komise prokázala slušnou znalost problematiky diplomové práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record