Show simple item record

Current sensor with digitized output signal

dc.contributor.advisorHavránek, Zdeněksk
dc.contributor.authorPoruban, Milansk
dc.date.accessioned2019-05-17T14:20:01Z
dc.date.available2019-05-17T14:20:01Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationPORUBAN, M. Senzor proudu s digitalizovaným výstupním signálem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other54301cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9887
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je nastudovat problematiku měření proudů v sítích nízkého napětí pomocí Rogowskeho cívky a podrobně se seznámit s požadavky na elektronický senzor proudu (ECT) s digitálním výstupem. Dále ověřit základní parametry Rogowskeho cívky jako senzoru proudu a vytvoření její náhradního elektrického modelu. Teoretická část se zabývá problematikou měření střídavého proudu pomocí Rogowskeho cívky, její vlastnostmi, charakteristikami, konstrukcí a výhodami oproti konvenčním transformátorem proudů. V práci jsou dále uvedené požadavky na transformátory proudu a požadavky na digitální výstup těchto transformátorů. Rozebrány jsou i A/D převodníky. Praktická část se zabývá měřením parametrů Rogowskeho cívky a vytvořením jejího náhradního elektrického modelu. Dále navržením a realizací vstupních obvodů pro dvojici A/D převodníků, které reprezentuje měřící karta od NI. Data z měřicí karty jsou zpracovávány v programu LabVIEW. Výstupem této bakalářské práce je funkční obvod, který zajišťuje předzpracování analogového signálu z Rogowskeho cívky reprezentován deskou plošných spojů navržen pro 18-bitový převodník AD7690 a technologický demonstrátor, který zpracovává digitalizovaný signál z měřicí karty.sk
dc.description.abstractThe main aim of this thesis is to describe principles of measuring of alternating current in low voltage power supply networks with Rogowski coil and study in detail the requirements for electronic current transformer with digital output. Farther confirm the basic parameters of Rogowski coil as an current sensor and creating its alternate electric model. Theoretical part deals issue of measuring alternating current with Rogowski coil, its properties, characteristics, construction and advantages over conventional current transformers of alternating current. There are also listed requirements for alternating current transformers and requirements for their digital output. A/D converters are also discussed. Practical part deals with measuring of parameters of Rogowski coil and creating its alternate electric model. Furthermore, the design and implementation of the input circuit for a pair of A/D converters, which represents a measurement card from NI. Data from the measuring card is processed by the program LabVIEW. The outcome of this thesis is a functional circuit that provides an analog signal pre-processing of Rogowski coils represented by installed PCB designed for 18-bit AD7690 converter and technology demonstrator, which processes the digitized signal from the measuring card.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRogowského cívkask
dc.subjectproudový senzorsk
dc.subjectA/D převodníksk
dc.subjectdigitalizacesk
dc.subjectRogowski coilen
dc.subjectcurrent sensoren
dc.subjectA/D converteren
dc.subjectdigitalizationen
dc.titleSenzor proudu s digitalizovaným výstupním signálemsk
dc.title.alternativeCurrent sensor with digitized output signalen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-12cs
dcterms.modified2012-06-14-08:48:40cs
thesis.disciplineAutomatizační a měřicí technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid54301en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 14:23:40en
sync.item.modts2019.05.18 19:47:34en
dc.contributor.refereeKlusáček, Stanislavsk
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record