Show simple item record

Use of Controlling at a Company

dc.contributor.advisorKonečný, Milošcs
dc.contributor.authorMrkvová, Evacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:19:21Z
dc.date.available2017-06-12cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationMRKVOVÁ, E. Využití controllingu v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other49549cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9908
dc.description.abstractDiplomová práce posuzuje dosavadní systém a stav kontroly ve společnosti PREMO s.r.o. Ze strategického plánování je zpracována analýza SWOT, dále analýza odvětví pomocí Porterova modelu. Pro zhodnocení finanční situace budou použitý vybrané ukazatele operativního plánování za poslední 3 roky, dále vyhodnotím procesy Marketing a Prodej a ze soustav ukazatelů vypočítám ukazatel Altmanova indexu a Du Pont analýzu. Výsledkem využití controllingu ve společnosti bude implementace controllera, vymezení jeho povinností a úkolů. Druhý návrh se zabývá zlepšením zpracování interních firemních zpráv pomocí reportingu.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with the analysis of current system of control and state of control in company PREMO Ltd. The SWOT analysis is processed in strategic planning, followed by Porter's Five Forces Model. To assess the economic situation there are selected indicators used of operational planning for the last 3 years, then evaluate the processes of Marketing and Sales and Altman Index and Du Pont Analysis. The result of controlling will be the implementation of the controller, defining his obligations and responsibilities. The second proposal is dealt with improving the internal processing of information using the reporting.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectControllingcs
dc.subjectcontrollercs
dc.subjectSWOTcs
dc.subjectPorter analýzacs
dc.subjectAltmanův indexcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectstrategické plánovánícs
dc.subjectoperativní plánovánícs
dc.subjectreporting.cs
dc.subjectControllingen
dc.subjectcontrolleren
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectPorters analysisen
dc.subjectAltman indexen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectstrategic planningen
dc.subjectoperative planningen
dc.subjectreporting.en
dc.titleVyužití controllingu v podnikucs
dc.title.alternativeUse of Controlling at a Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-12cs
dcterms.modified2012-06-15-08:18:08cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid49549en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:06:21en
sync.item.modts2020.03.31 14:55:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMBA, Vladimír Křiva,cs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Pavelková Drahomíra, Dr. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record