Show simple item record

New Resources Connection Analysis to Power System

dc.contributor.advisorMatoušek, Antoníncs
dc.contributor.authorGaluszka, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:25:29Z
dc.date.available2019-05-17T03:25:29Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationGALUSZKA, J. Analýza připojení nového zdroje do soustavy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other19323cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/9980
dc.description.abstractTato práce se zabývá záměrem dostavby nového jaderného zdroje v lokalitě elektrárny Dukovany a způsobem jeho připojení do přenosové soustavy. Hlavním cílem práce je navrhnout konkrétní řešení vyvedení výkonu nového zdroje do určitého bodu přenosové soustavy a tento návrh zvoleným výpočtem doplnit. Práce je rozdělena podle zadání do tří hlavních částí. První část popisuje současné technické řešení hlavního elektrického schématu (vyvedení výkonu) našich dvou jaderných elektráren a také obecně u vybraných typů zahraničních jaderných elektráren. Je zde nastíněn i způsob provedení vlastní spotřeby elektráren. Úkolem druhé části je uvést přehled uvažovaných výkonových a dispozičních variant nového zdroje, ale především zhodnotit, jaké jsou možnosti jeho připojení do soustavy. V třetí části je s pomocí informací z části předchozí proveden konkrétní návrh technického řešení vyvedení výkonu do soustavy a výpočet parametrů blokového vedení včetně zvolené varianty ustáleného chodu. Na tuto část, resp. na práci jako celek, bezprostředně navazuje jiná diplomová práce s názvem „Studie rozšíření rozvodny Slavětice o nové zdroje EDU“. V této práci jsou z velké části použity materiály a informace od společnosti ČEZ, a s., z nichž některé mají důvěrný charakter. Dále je zde využito poznatků z analýzy od společnosti EGÚ Brno, a. s. Tato práce nenahrazuje komplexní analýzu všech aspektů nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany.cs
dc.description.abstractThis dissertation deals with the idea of annexing a new nuclear resource in the locality of the Dukovany Nuclear Power Plant and the way of its connection to the power system. The main aim of this dissertation is to design concrete solution of the connection of the new resource to a certain point of the power system and complete this design by means of chosen calculation. According to the task, this dissertation consists of three parts. The first part describes the current engineering solution of the main one line diagram of our two existing nuclear power plants and generally of chosen types of power plants abroad, too. There is also a design of the internal consumption of the nuclear power plants. The objective of the second part of this dissertation is to present the survey of the power and dispositional variants of the new resource in view and mainly assess general possibilities of its connection. Using all information from the preceding part, the third part presents the concrete design of the engineering solution of the connection of the new resource to the power system and also the calculation of parameters of block transmission line. Another dissertation named “Study of Slavětice Distribution Substation Enlargement for EDU New Resources“ concurs this part or more precisely, my dissertation as a whole . For my dissertation I have used some materials and information from the ČEZ Corporation which are confidential. I have also used some knowledge from the analysis from the EGÚ Brno Corporation. This dissertation neither represents nor substitutes a complex analysis of all aspects of a new nuclear resource in the Dukovany Nuclear Power Plant.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectjaderný blokcs
dc.subjectjaderná elektrárna Dukovanycs
dc.subjectnový zdrojcs
dc.subjectrozvodnacs
dc.subjectvedenícs
dc.subjectvyvedení výkonucs
dc.subjectdistribution substationen
dc.subjectnew resourceen
dc.subjectnuclear blocken
dc.subjectnuclear power planten
dc.subjectressource connectionen
dc.subjecttransmission lineen
dc.titleAnalýza připojení nového zdroje do soustavycs
dc.title.alternativeNew Resources Connection Analysis to Power Systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-15cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:25cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid19323en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:34:41en
sync.item.modts2019.05.18 22:47:08en
dc.contributor.refereeIng. Pavel Štěpánek - ČEZ a.s.- EDUcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record