Now showing items 1-10

4P marketing mix (1)
4P marketingový mix (1)
Business plan (1)
Financial analysis (1)
finanční analýza (1)
návratnost investic (1)
Podnikatelský záměr (1)
Porter´s model of competition space (1)
Porterův model konkurenčního prostředí (1)
return of investment (1)