Vítejte v Digitální knihovně VUT v Brně - institucionálním repozitáři provozovaném Ústřední knihovnou na systému DSpace.

Chtěli byste vložit Váš článek nebo příspěvek ve sborníku do Digitální knihovny? Je to velmi jednoduché. Přečtěte si návod na Portále knihoven VUT v Brně.

 

Ústřední knihovna podporuje otevřený přístup k vědeckému publikování - Open Access.

Můžete také zažádat o příspěvek z Fondu na podporu publikování v režimu Open Access. Více informací a podmínky přidělení naleznete na stránkách Ústřední knihovny.

Novinka! Do Digitální knihovny byl integrován citační manažer Citace PRO. Umožní vám jednoduché vytvoření bibliografické citace nebo uložení záznamu do manažeru.

 

 • Výzkum efektivních způsobů odsávání 

  Pech, Ondřej
  Při výrobních technologiích jsou často generovány a uvolňovány různé plynné látky, které jsou mnohdy zdraví škodlivé. Do pracovního prostředí se těchto látek tedy musí dostávat co nejmenší množství. Nejvyšší účinnost ...
 • Pokročilé interferometrické metody pro souřadnicové odměřování 

  Holá, Miroslava
  Disertační práce tematicky spadá do oborů Metrologie délky a Nanometrologie. Nanometrologie se zabývá dimenzionálním měřením mikro a nanostruktur s vysokým prostorovým rozlišením, typicky v řádu nanometrů. Rozvoj tohoto ...
 • Identita značky v designu průmyslového výrobku 

  Ondra, Martin
  Tato práce se zabývá studiem prvků identity značky na produktech. Současný stav poznání shrnuje poznatky o brandingu, gramatice tvarů a metod ke studio podobností na produktech. Další práce se zaměřují na zachycení prvků ...
 • Luminescent Er3+doped transparent alumina ceramics 

  Drdlíková, Katarina; Klement, Róbert; Drdlík, Daniel; Spusta, Tomáš; Galusek, Dušan; Maca, Karel (Elsevier, 2017-07-01)
  We report on successful preparation of Er3+doped transparent alumina (0.1–0.17 at.%) exhibiting visible light photoluminescence using wet shaping method and hot isostatic pressing. The effects of dopantamount, type of ...
 • Luminescent Eu3+-doped transparent alumina ceramics with high hardness 

  Drdlíková, Katarina; Klement, Róbert; Hadraba, Hynek; Drdlík, Daniel; Galusek, Dušan; Maca, Karel (Elsevier, 2017-05-17)
  The Eu3+-doped transparent aluminas were prepared by wet shaping technique followed by pressureless sintering and hot isostatic pressing. The effect of dopant amount on microstructure, real in-line transmission (RIT), ...

Zobrazit další