Welcome to Brno University of Technology Digital Library - the institucional repository that is managed by Central library on DSpace system.

Do you want to deposit your article or preceedings into Digital Library? It is very simple. You can find all the information in the manual published online on BUT Portal of libraries.

 

Central Library supports open access to scientific publishing - Open Access.

You can also request for grant for open publishing from Open Access Fund. You can find more information OA fund web page.

 

 • Využitie ArcGIS Dashboards na zobrazenie dát o pandémií Covid-19 

  Brezničanová, Adriana (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Príspevok sa zaoberá aplikáciou ArcGIS Dashboards a jeho využitím na zobrazenie dát pandémie Covid-19. Predmetom je vyskúšanie funkcionality aplikácie a tiež jej aktualizácie v závislosti na meniacich sa dátach. Príspevok ...
 • Rozdíly výšek v systému Bpv a výšek založených na modelu EGM96 

  Vaňková, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Tato práce se zabývá určením rozdílů mezi výškami v systému Bpv a výškami založenými na geopotenciálním modelu EGM96. Výškový rozdíl je vypočten jako rozdíl odlehlosti geoidu a výškové anomálie kvazigeoidu, kde obě veličiny ...
 • Monitorovanie variácií kontinentálneho ľadovca Austfonna pomocou dát družicových misií GRACE a GRACE-FO 

  Korekáčová, Barbora (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Družicové misie GRACE a GRACE-FO nám poskytujú dáta vhodné na modelovanie tiažového poľa Zeme. Hlavným zdrojom variácií tiažového poľa zachytených misiami GRACE a GRACE-FO je pohyb zemských hmôt. Pre určenie variácií ...
 • Využitie fotogrametrického skenovania kultúrneho dedičstva pre účely katastra nehnuteľností 

  Kyseľ, Peter (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  Mapový fond katastra dnes obsahuje mapy rôzneho pôvodu a kvality, pričom v ňom prevažujú nekvalitné mapy. Je nutná jeho obnova, ktorá by mala byť efektívna. Aby bol tento cieľ dosiahnutý, okrem špeciálnych meraní pre potreby ...
 • Dantovo Peklo jako ArcGIS StoryMap 

  Münzberger, Josef (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební, 2021-11-29)
  StoryMap vznikla za účelem rekonstrukce polohy a struktury Dantova Inferna. Jednotlivé komponenty (mapy a 3D model) byly sestaveny na základě analýzy Komedie a raných studií věnovaných mapování Pekla (A. Manetti, G. Galilei). ...

View more