Welcome to Brno University of Technology Digital Library - the institucional repository that is managed by Central library on DSpace system.

Do you want to deposit your article or preceedings into Digital Library? It is very simple. You can find all the information in the manual published online on BUT Portal of libraries.

 

Central Library supports open access to scientific publishing - Open Access.

You can also request for grant for open publishing from Open Access Fund. You can find more information OA fund web page.

 

 • Vlastnosti asfaltových směsí s R-materiálem 

  Trnka, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi asfaltových směsí s R-materiálem. V teoretické části jsou uvedeny možnosti oživení pojiva obsaženého v R-materiálu. Je zde vysvětlen princip funkce rejuvenátorů, druhy rejuvenátorů a ...
 • Studie MVE u jezu Rajhrad na řece Svratce v km 34,970 

  Chalupník, Martin
  Předmětem práce je návrh dostavby průtočné jezové malé vodní elektrárny (MVE) u jezu Rajhrad na řece Svratce v km 34,970. Studie je rozdělena do několika částí, které zahr-nují zpracování hydraulických a hydrologických ...
 • Assessment of fatigue resistance of concrete: S-N curves to the Paris’ law curves 

  Miarka, Petr; Seitl, Stanislav; Bílek, Vlastimil; Cifuentes, Héctor (Elsevier, 2022-05-18)
  Fatigue behaviour of concrete materials is often investigated on un-notched specimens under the compressive or bending loads. In this experimental study, a notched three-point bending (TPB) specimen is used in high-cycle ...
 • Zkušenosti s novou právní úpravou znalecké činnosti z pohledu Státního pozemkového úřadu 

  Sadílek, Augustin; Vala, Vlastimil; Mačurová, Eva; Hakl, Filip (Akademické nakladatelství CERM, 2022-05)
  V tomto příspěvku bychom se chtěli stručně podělit o roční zkušenosti Státního pozemkového úřadu s aplikací nové právní úpravy znalecké činnosti ve znalecké praxi znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů, kteří pro ...
 • Technická príčina cestnej dopravnej nehody – jej vymedzenie a určenie 

  Furík, Michal (Akademické nakladatelství CERM, 2022-05)
  Analýza cestných dopravných nehôd je komplexnou technickou disciplínou, v rámci ktorej v prípade akejkoľvek cestnej dopravnej nehody ako skúmaného deja platí, že ju dokážeme rámcovo opísať odpoveďami na tri základné otázky, ...

View more