Vítejte v Digitální knihovně VUT v Brně - institucionálním repozitáři provozovaném Ústřední knihovnou na systému DSpace.

Chtěli byste vložit Váš článek nebo příspěvek ve sborníku do Digitální knihovny? Je to velmi jednoduché. Přečtěte si návod na Portále knihoven VUT v Brně.

 

Ústřední knihovna podporuje otevřený přístup k vědeckému publikování - Open Access.

Můžete také zažádat o příspěvek z Fondu na podporu publikování v režimu Open Access. Více informací a podmínky přidělení naleznete na stránce potrálu knihoven.

Novinka! Do Digitální knihovny byl integrován citační manažer Citace PRO. Umožní vám jednoduché vytvoření bibliografické citace nebo uložení záznamu do manažeru.

 

 • PLC SCADA systém pro řízení větrného tunelu 

  Trenčan, Tomáš
  Předložená bakalářská práce se věnuje programovatelnému automatu (PLC) firmy WAGO a SCADA systémům. Skládá se ze dvou části, z teoretické části a z praktické části. V teoretické části jsou na zakladě poznatků z odborné ...
 • Návrh informačního systému 

  Šiška, Radek
  Obsahem této bakalářské práce je analýza současného informačního systému a na základě této analýzy navržení nového informačního systému pro společnost Miklík.eu, která působí v oblasti prodeje kancelářských potřeb, papíru, ...
 • Zpracování algoritmu pro řešení deformace prutových soustav v reálném čase 

  Šarišský, Pavol
  Práca sa zaoberá analýzou prútových sústav, pomocou algoritmu založenom na metóde konečných prvkov, v reálnom čase. Aplikácia Prutovka solver, používajúca daný algoritmus, je vytvorená pomocou programu Matlab. Na záver sú ...
 • Návrh a realizace rozměrové modifikace 3D FDM tiskárny REBEL II 

  Fabig, Jan
  Tato bakalářská práce navrhuje rozměrovou modifikací 3D tiskárny Rebel II. Zahrnuje stručný popis základních technologíí rapid prototypingu, detailnější popis tiskárny a návrh rozměrové modifikace. Součástí práce je stavba ...
 • Návrh systému teplovzdušného vytápění 

  Nagorskyi, Bogdan
  Bakalářská práce se věnuje možnosti výměny stávajících teplovodních radiátorů za teplovzdušné jednotky s řízeným přívodem vzduchu. V úvodu práce je proveden rozbor základních faktorů, přispívajících k tepelné pohodě a ...

Zobrazit další