Welcome to Brno University of Technology Digital Library - the institucional repository that is managed by Central library on DSpace system.

Do you want to deposit your article or preceedings into Digital Library? It is very simple. You can find all the information in the manual published online on BUT Portal of libraries.

 

Central Library supports open access to scientific publishing - Open Access.

You can also request for grant for open publishing from Open Access Fund. You can find more information OA fund web page.

 

 • Hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu 

  Borůvka, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční výkonnosti společnosti SAPELI a.s. pomocí metody benchmarkingu. První část práce se zabývá teoretickými poznatky a východisky pro danou problematiku. Druhá část práce obsahuje ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu 

  Čermáková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením výkonnosti obchodní společnosti Ziehl-Abegg, s.r.o. První část specifikuje problematiku hodnocení výkonnosti podniku z teoretického hlediska. V analytické části je blíže představena ...
 • Interní komunikace ve vybrané společnosti 

  Konečná, Dana
  Diplomová práce je zaměřena na interní komunikaci ve vybrané společnosti. První část práce definuje pojem komunikace, její funkce a členění. Charakterizuje interní komunikaci a problémovou komunikaci ve společnosti. Tyto ...
 • Plánování a řízení projektu modernizace Kaplanovy turbíny 

  Ezhov, Alexey
  Tato diplomová práce řeší problematiku plánování a řízení projektu modernizace Kaplanovy turbíny. První kapitola se věnuje definici základních pojmů projektového řízení, základním metodám, technikám a nástrojům využívaným ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Růžičková, Aneta
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu pro vybraný podnik. Diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí a to z teoretické, analytické a návrhové. V první části práce se zaměřuji na vysvětlení základních ...

View more