Vítejte v Digitální knihovně VUT v Brně - institucionálním repozitáři provozovaném Ústřední knihovnou na systému DSpace.

Chtěli byste vložit Váš článek nebo příspěvek ve sborníku do Digitální knihovny? Je to velmi jednoduché. Přečtěte si návod na Portále knihoven VUT v Brně.

 

Ústřední knihovna podporuje otevřený přístup k vědeckému publikování - Open Access.

Můžete také zažádat o příspěvek z Fondu na podporu publikování v režimu Open Access. Více informací a podmínky přidělení naleznete na stránce potrálu knihoven.

Novinka! Do Digitální knihovny byl integrován citační manažer Citace PRO. Umožní vám jednoduché vytvoření bibliografické citace nebo uložení záznamu do manažeru.

 

 • Knihovní newsletter 1/2017 

  Skůpa, Jan; Janečková, Hana; Víchová, Eva; Davidová, Marie; Fasura, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Ústřední knihovna, 2017-03-22)
 • Investigation of pristine graphite oxide as room-temperature chemiresistive ammonia gas sensing material 

  Prášek, Jan; Zajíčková, Lenka; Jašek, Ondřej; Alexander G. Bannov (MDPI AG, 2017-02-09)
  Graphite oxide has been investigated as a possible room-temperature chemiresistive sensor of ammonia in a gas phase. Graphite oxide was synthesized from high purity graphite using the modified Hummers method. The graphite ...
 • A Practical Approach for the Calculation of the Activation Energy of the Sintering 

  Pouchlý, Václav; Maca, Karel; Hrubý, Jan (International Institute for the Science of Sintering, 2016-12-15)
  Newly developed software for calculation of activation energy (Qs in the following) of sintering using the Wang and Raj model is presented. To demonstrate the practical potential of the software and to evaluate the behaviour ...
 • Chytrá zásuvka 

  Šebesta, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem chytré zásuvky. Teoretická část je zaměřena na rozbor jednotlivých bloků a funkcí chytré zásuvky a nastiňuje možnosti její realizace. Praktická část se soustředí na výběr vhodných komponent ...
 • Inerciální navigační jednotka 

  Dvořák, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci inerciální navigační jednotky INS. Daná jednotka je schopná měřit, zaznamenávat a odesílat data do počítače v reálném čase pro pozdější „offline“ zpracování. První část ...

Zobrazit další