Welcome to Brno University of Technology Digital Library - the institucional repository that is managed by Central library on DSpace system.

Do you want to deposit your article or preceedings into Digital Library? It is very simple. You can find all the information in the manual published online on BUT Portal of libraries.

 

Central Library supports open access to scientific publishing - Open Access.

You can also request for grant for open publishing from Open Access Fund. You can find more information OA fund web page.

 

 • Optimalizace přímého pohonu posuvové osy pomocí hltiče vibrací 

  Hradil, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá aplikací třech metod omezení rezonancí kritických frekvencí a popisem jejich vlivu na rychlostní smyčku řízení lineárního motoru. K tlumení kmitání pokusného standu byl použit jak elektromagnetický ...
 • Návrh a evaluace moderních systémů řízení letu 

  Vlk, Jan
  Tato práce je zaměřena na výzkum moderních metod automatického řízení letu a jejich ověření s ohledem na současný stav poznání a budoucí využití bezpilotních letadlových systémů. Práce představuje proces návrhu automatického ...
 • Návrh výrobní technologie desky upínače pásové pily 

  Straka, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem variantních technologií na výrobu součásti deska upínače pásové pily. Úvod práce je zaměřen na problematiku týkající se zadané součásti. V návaznosti na to jsou popsány využité výrobní ...
 • Systém zpracování kovového odpadu z řezných procesů 

  Partlová, Veronika
  Práce bude zaměřena na zpracování ocelových třísek, vysvětlení obecných pojmů, rozdělení třísek dle vzniku, jejich druhy a ukázky některých strojů, které se systémem zpracování třísek souvisí. Také bude popsáno, podle ...
 • Výroba kompresoru malého proudového motoru 

  Remer, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem na zjednodušení stávajícího technologického postupu a následným ověřením vyrobitelnosti kompresorového kola malého proudového motoru. Práce je rozdělena na několik hlavních částí. V ...

View more