Welcome to Brno University of Technology Digital Library - the institucional repository that is managed by Central library on DSpace system.

Do you want to deposit your article or preceedings into Digital Library? It is very simple. You can find all the information in the manual published online on BUT Portal of libraries.

 

Central Library supports open access to scientific publishing - Open Access.

You can also request for grant for open publishing from Open Access Fund. You can find more information OA fund web page.

 

 • Analýza chování řidiče při řešení situací spojených s přecházením chodců přes vozovku 

  Maxera, Pavel
  Dizertační práce se zabývá analýzou chování řidiče při řešení situací, spojených s přecházením chodců přes vozovku, a to po různě stavebně řešených přechodech pro chodce za různých podmínek. Práce prohlubuje poznání o vlivu ...
 • Vodojemy - Brno, Žlutý kopec 

  Goncharenko, Anna
  Diplomová práce pojednává o tvorbě návrhu novostavby centra současného umění a architektury a využití stávajících vodojemů na Žlutém kopci v Brně s možností změny jejich původní funkce. Práce se zabývá možnostmi zpracovaní ...
 • Metal Matrix Composites Prepared by Powder Metallurgy Route 

  Moravčíková de Almeida Gouvea, Larissa
  Vývoj nových materiálů pro součásti v moderních technologiích vystavené extrémním podmínkám má v současné době rostoucí význam. Děje se tak v důsledku neustále se zvyšujících požadavků průmyslových odvětví na lepší konstrukční ...
 • SELEKTIVNÍ EMITOR PRO TERMOFOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY 

  Šimonová, Lucie
  Práce je zaměřena na výzkum a vývoj vhodné metody pro vytváření selektivního emitoru pro viditelnou a blízkou infračervenou oblast tak, aby byly schopné optimálně pracovat spolu s křemíkovými fotovoltaickými články v ...
 • Výroba Krytu konektoru 

  Lukeštík, Tomáš
  Práce předkládá návrh technologie výroby krytky konektoru vstřikováním z amorfního polymeru ABS. Na základě literární studie problematiky technologie vstřikování a výpočtů byla navržena dvoudílná vstřikovací forma se čtyřmi ...

View more