Welcome to Brno University of Technology Digital Library - the institucional repository that is managed by Central library on DSpace system.

Do you want to deposit your article or preceedings into Digital Library? It is very simple. You can find all the information in the manual published online on BUT Portal of libraries.

 

Central Library supports open access to scientific publishing - Open Access.

You can also request for grant for open publishing from Open Access Fund. You can find more information OA fund web page.

 

 • Transfer Pricing in V4 Countries 

  Brychta, Karel; Ištok, Michal; Sulik-Górecka, Aleksandra; Poreisz, Veronika (Nakladatelství VUTIUM, 2020-05-26)
  This monograph provides a comprehensive critical comparative study of legal regulations of transfer pricing in the V4 countries (the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia). The monograph consists of two basic parts: ...
 • Změny předpisů pro oceňování nemovitostí od 1. 1. 2014 

  Bradáč, Albert; Scholzová, Vlasta (Akademické nakladatelství CERM, 2014-05)
  V článku jsou uvedeny změny oceňování nemovitostí, které přináší nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., novelizovaný zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a nová oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb.
 • K osnově znaleckého posudku o ceně nemovitých věcí ve vztahu k novému občanskému zákoníku 

  Bradáč, Albert; Klika, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2014-05)
  Článek se zabývá zejména formální úpravou znaleckého posudku v návaznosti na změny v občanském zákoníku. Článek se věnuje skutečnosti, že dle nové právní úpravy se stavba zpravidla stává součástí pozemku a tedy i výsledná ...
 • XXII. Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství ExFoS Brno 2014 

  Bradáč, Albert; Kuře, Arnošt (Akademické nakladatelství CERM, 2014-05)
  Ve dnech 24. a 25. ledna 2014 se v Kongresovém centru v Brně konal již 23. ročník mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Po úvodní společné části se konference rozdělila do sekcí stavebnictví a oceňování ...
 • Vztah nájemného a ceny pozemku určené z CMSP 

  Kubíček, Josef (Akademické nakladatelství CERM, 2014-05)
  Článek se zaměřuje na aktuálnost problémů v souvislosti s nájemným z pozemku a cenovou mapou stavebních pozemků, které jsou v praxi řešeny. Základním předpokladem článku je získat veškeré údaje o vztahu mezi nájemným a ...

View more