Show simple item record

The antioxidant effect of humic acids

dc.contributor.advisorKučerík, Jiříen
dc.contributor.authorBakajová, Barboraen
dc.date.accessioned2019-11-27T20:16:16Z
dc.date.available2019-11-27T20:16:16Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationBAKAJOVÁ, B. Antioxidační účinky huminových kyselin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other2609cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/13663
dc.description.abstractHlavním cílem diplomové práce byla studie vlivu huminových kyselin a jejich solí na termooxidační stabilitu a degradabilitu polyvinylalkoholu (PVA). Pro tento účel byla využita metoda termogravimetrie. Bylo prokázáno, že nízké koncentrace huminových kyselin způsobily zvýšení stability zkoumaného PVA. Naopak, vyšší koncentrace měly pouze slabý stabilizační efekt a v některých případech přítomnost huminových kyselin vedla dokonce k destabilizaci PVA. V další části byla upravena životnost polymerního materiálu pomocí gama záření. Získané výsledky naznačovaly, že přítomnost amonných a sodných solí způsobila značnou stabilizaci polymeru ve srovnání s čistým PVA a dokonce ukazovaly stabilizační efekt i po dlouhodobé expozici gama záření. Posledním úkolem bylo zhodnotit efekt stárnutí na směsi PVA a huminových kyselin popřípadě jejich solí. Žádné další chemické reakce v těchto směsích nebyly zaznamenány, tudíž možno konstatovat, že připravený materiál vykazoval konstantní fyzikální vlastnosti během celého, několika měsíčního experimentu.en
dc.description.abstractThe main aim of the thesis was to study influence of humic acids and its salts on the thermo-oxidative stability and degradability of polyvinyl alcohol (PVA). For this purpose, thermogravimetry was employed. It has been demonstrated that small concentrations of humic acids caused an increase in stability of investigated PVA. In contrast, high concentrations showed only a slight stabilizing effect, in some cases the presence of humic acids lead even to the PVA destabilization. In the second part, the durability of polymer material was adjusted by the g-irradiation pretreatment. Obtained results indicated that presence of ammonium and sodium salts of humic acids caused a significant stabilization of the polymer material in comparison with the pure PVA and showed the stabilizing effect even after a long term g-irradiation exposition. The last task was to evaluate the ageing effect on the PVA/humic blends. It has been showed that no additional chemical reactions occurred in PVA/humic acids blends and thus the prepared material showed the constant physical properties during the several-months experiments.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthuminové kyselinyen
dc.subjectantioxidantyen
dc.subjecttermická analýzaen
dc.subjecthumic acidscs
dc.subjectantioxidantscs
dc.subjectthermal analysiscs
dc.titleAntioxidační účinky huminových kyselinen
dc.title.alternativeThe antioxidant effect of humic acidscs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-09-13-10:45:02cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid2609en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:59:31en
sync.item.modts2020.05.22 12:52:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeŠimon, Peteren
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. Ing. Michal Čeppan, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Marie Kaplanová, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Kovařík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Václav Prchal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila členy komise s obsahem své diplomové práce. Po přečtení posudků vedoucího a oponenta odpověděla na dotazy: doc. Veselý - Jak velká dávka záření byla aplikována během 140 hodin? doc. Čeppan - jaká je přesnost derivovaných křivek?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSpotřební chemiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record