Now showing items 1-10

algoritmic selection of signifficant parameters (1)
algoritmická selekce významných regresorů (1)
Box-Behnken design (1)
Boxův-Behnkenův plán (1)
central composite design (1)
centrální kompozitní plán (1)
design of experiment (1)
factorial design (1)
faktorový plán experimentu (1)
metodologie odezvových ploch (1)