Now showing items 1-3 of 3

 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Sadílek, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a následné zhodnocení finanční situace podniku. V první části práce je představena teorie jednotlivých metod použitých pro analýzu a zhodnocení finanční stránky podniku. V druhé části ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Son, Daniel
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na posouzení informačního systému Krajské knihovny Vysočiny a následnému návrhu změn. Organizace je nejprve analyzována. Na základě těchto analýz jsou navrhnuty změny, které mají vést ke ...
 • Rozvoj obchodních aktivit – založení nové pobočky 

  Dudová, Kateřina
  V bakalářské práci se budu zabývat rozvojem obchodních aktivit rodinné firmy DUDA-koupelny, s.r.o., a to založením její nové pobočky v Brně. Teoretická východiska práce využiji při analýze vnějšího a vnitřního prostředí ...