Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh úpravy účtového rozvrhu pro účely finančního výkaznictví v příspěvkové organizaci 

    Holubová, Jana
    Bakalářská práce je zaměřena na problematiku účetnictví příspěvkových organizací. Cílem bakalářské práce je návrh úpravy účtového rozvrhu příspěvkové organizace ABC, a to jak za účelem jeho zpřehlednění, tak rovněž s důrazem ...
  • Odpisový plán účetní jednotky 

    Zedková, Pavla
    Bakalářská práce se zabývá problematikou odpisování dlouhodobého majetku. Stěžejní část práce je zaměřena na praktický příklad. Jedná se o vytvoření nového odpisového plánu účetní jednotky Provádění staveb Olomouc, s. r. ...