Now showing items 1-8

accounting. (1)
daň z příjmů (1)
Deffered tax on income (1)
income tax (1)
Odložená daň z příjmů (1)
přechodné rozdíly (1)
temporary differences (1)
účetnictví. (1)