Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový mix společnosti PBK BM s.r.o. 

    Bartolšic, Roman
    Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a vytvoření nového marketingového mixu společnosti PBK s.r.o. podnikající v oblasti kovárenství a slévárenství. Práce se snaží najít vhodné marketingové nástroje, které by společnosti ...