Now showing items 1-2 of 2

  • Logistika materiálového toku výrobního podniku 

    Šromová, Lenka
    Bakalářská práce je zaměřena na popis a rozbor výrobního a logistického systému firmy PEVEKO, spol. s r.o. Nejprve vysvětluje obecné pojmy problematiky logistiky a zlepšování procesů, v další části popisuje aktuální stav ...
  • Studie navýšení produktivity k rozvoji podnikání 

    Krejčí, David
    Tato bakalářská práce je zaměřena na navýšení produktivity práce ve výrobním podniku NovaSteel, s.r.o., který se zabývá výrobou zemědělské dopravní techniky. Zkoumá současný stav podniku a navrhuje možná řešení zjištěných ...