Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský plán na pořádání letního tábora pro děti 

    Holánek, Jaroslav
    Bakalářská práce je zaměřena na přípravu podnikatelského plánu na pořádání letního tábora pro děti. Zaměřuje se na analýzu konkurenčního prostředí, na sestavení marketingového mixu, kalkulace a rozpočtu. Tato práce obsahuje ...