Now showing items 1-10

aminoacids (1)
aminokyseliny (1)
biogenic amines (1)
biogenní aminy (1)
magnetic-particles-based separation (1)
plant (1)
rostlina (1)
separace využívající magnetické částice (1)
specific isolation (1)
specifická izolace (1)