• 1200 W flyback switching power supply with silicon carbide semiconductors 

  Martiš, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper shows how a recent advancement in power semiconductor technology and some improvements can allow the flyback switching power supply to operate effectively at high output powers. The switching frequency can be ...
 • 3D Dental Scanner 

  Kotek, L. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper is about 3D scan of plaster dental casts. The main aim of the work is a hardware and software proposition of 3D scan system for scanning of dental casts. There were used camera, projector and rotate table for ...
 • 4. bienále architektury v Lublani 

  Šmídek, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Třetí ročník svého doktorského studia trávím na Fakultě architektury Univerzity v Lublani, kde pracuji na programu FRVŠ 2008 s názvem »Analýza slovinské architektury«. Kromě dokumentování realizovaných staveb k mé práci ...
 • Acceleration Unit for HTTP Headers Identification in FPGA 

  Bryndza, Ivan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper presents a hardware accelerated identification of HTTP protocol headers, since HTTP is the most used protocol on the Internet. We have designed a hardware architecture, which will be used for detection of HTTP ...
 • Acoustical detection of gunshots in the open 

  Hrabina, M., (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper descibes development of reliable gunshot detection system without need of localization, with emphasis on low power consumption for use in counter-poacher devices primarily protecting elephants in Africa. Intended ...
 • Adaptive control of public lighting 

  Janiga, Peter; Gašparovský, Dionýz; Barčík, Michal; Lipnický, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Public lighting is a specific type of lighting system, which various requirements. It is a lighting system which is subject to many influences. Some impacts are changing very rapidly but a lighting system is designed for ...
 • Aeroionty, způsob jak být stále fresh 

  Holopírková, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  Jednou ze základních priorit naší společnosti je stálé zvyšování životní úrovně. Součástí této péče je snaha o optimalizaci všech faktorů působících na každého jednotlivce doma i na pracovišti.
 • Aeroplane model control using ISM 433 band 

  Juráň, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The aim of this work was to design multifunctional pair of devices for wireless transmission. Next goal was to use it to create RC model from hand launch glider to demonstrate wide possibilities of the developed system.
 • Aktuální dotační politika pro instalaci fotovoltaických článků 

  Bidlová, Jitka (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2007)
  Instalování fotovoltaických článků, jako zdroje elektrické energie, se stává velkým trendem. Dle tržní analýzy společnosti PHOTON International byly v roce 2006 na celém světě vyrobeny fotovoltaické články o neuvěřitelném ...
 • Aktuální problematika špatného stavu pneumatik v evropě 

  von Glasner, Egon-Christian (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Following items will be discussed: 1. The demands of the European Union to cancel all prescriptions of tyres for road vehicles and their consequences 2. Not suitable tyre characteristics and their negative influence on the ...
 • Aktuální problémy v oblasti řízení a organizace znalecké činnosti 

  Ševčík, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  The author of this contribution through dedicated to the summary of elapsed 4 years of expert activities in the Czech Republic. He regards it primarily in terms of legislative changes and legislative work, while trying to ...
 • Aktuální přístup státu k výkonu znalecké činnosti – významná součást analýzy v rámci standardizace celoživotního vzdělávání znalců 

  Pivoňková, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Autorka se v příspěvku zabývá aktuální tématikou znalecké činnosti z pohledu porovnání současného, tedy výchozího stavu (zákon č. 36/1967 Sb., vyhláška č. 37/1967 Sb.), jakožto právními předpisy, které upravují znaleckou ...
 • Alternativní metoda stanovení hodnoty koeficientu k6 pro oceňování budov 

  Kubečka, Karel; Kubečková, Darja; Vlček, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  One of the methods that are currently used to determine the estimated value of the forensic expert in the real estate industry (focusing on the economy, real estate prices and estimates), the comparative method. In this ...
 • Alternativní způsoby výstavby dřevostaveb na venkově 

  Čáslava, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008)
  Alternativní znamená jiný, zástupný, náhradní. Také znamená možnost volby mezi dvěma a více možnostmi.
 • Analysis and Prediction of Reliability of Solder Joints 

  Novotný, V. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This article deals with the sphere of solder joints reliability and narrower focus is using simulation software ANSYS and fatigue models for estimate reliabity of solder joints. The text describes the introduction to the ...
 • Analysis of Defects on PCB Using X - Plane Method 

  Mlýnek, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Using x – ray is one way for analyzing structural defects on PCB and lead components. X – Plane method is based on making individual 2D slices within a sample from top to bottom, front to back and left to right. There is ...
 • Analysis of High Speed Squirrel Cage Induction Motor With Influence of Riveting 

  Klíma, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper deals with analyzing of high speed squirrel cage induction motor and the influence of riveting stator stack. The model of high speed induction motor was made in ANSYS Maxwell software in accordance with provided ...
 • Analysis of Open Space of Prefab Housing Estates in Brno 

  Kubínová, Šárka (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Článek pojednává o rozepsané dizertační práci na téma „Volný prostor brněnských panelových sídlišť“. Cílem této práce je analyzovat a zmapovat volné prostory v brněnských panelových sídlištích a vytvoření a zhodnocení ...
 • Analyzing of photovoltaic power plant Dukovany 

  Mačát, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The article is about researching of the oldest photovoltaic panels in the Czech Republic. There are mentioned several methods of investigation using after 17 years working of photovoltaic power station. Then the article ...
 • Analýza aktuálních legislativních změn v hodnocení technického stavu vozidel a souvisejícich změn v dopravě 

  Novotný, Michal (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Tato práce je určena především soudním znalcům, STK technikům, kontrolním orgánům a všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích. Pří analýze technického stavu nákladních vozidel je vycházeno z technických požadavků, ...